Evrim Aldatmacası

Adnan Oktar'dan İlk Kez Duyulan Açıklamalar1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (5 Eylül 2016; 20:00)

 

AHİR ZAMAN ALAMETLERİNDEN OLAN DABBE'NİN KURAN VE HADİSLERDEKİ TARİFLERDEN BİLGİSAYAR OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Bilgisayara bakıyoruz silisyum, demir, bakır, çinko. Topraktan mamul bir dabbeden bahsediyor. Dabbe hareketli olan cisme denir. “Yüzü insan yüzü gibidir.” diyor. Bakıyoruz internette bir insan konuştuğunda insan yüzü beliriyor. Değil mi?

 “Görünüşü” diyor “fil kulağı gibidir.” diyor. Bilgisayarı açtığımızda fil kulağı gibi. “Domuz gözü gibi gözü vardır.” diyor. Bakıyoruz hakikaten ortasında küçük bir göz var. Değil mi? Yani. Oradan çekim de yapılabilir, insanlar konuşabiliyor da. Fakat bu hayvanın ana özelliği insanlarla konuşması. Bilgisayarda sen ona bir şey söylüyorsun o da sana bir şey söylüyor, konuşuyorsun. Canlılık vasfı olarak Kuran’da sadece buna dikkat çekilmiş. Ayağı vardır demiyor yürür demiyor. “Tükellimihum” sadece konuşur. İnsanlara hitap eder yani karşılıklı konuşma diyalog sağlayan bir hayvandan bahsediyor. Hayvan derken bir hareketli varlık, debbabe debib debelenme kökeninden geliyor debbabe. Tank için de mesela dabbe deniyor. Debib. Yani hareketli herhangi bir cisim. Yahut gözle görülmeyen çok küçük kımıldayan cisimler. Hakikaten bilgisayara yakından baktığımızda çok küçük kımıldayan görüntülerden oluştuğunu görürüz. Televizyon da öyledir. Çok küçük parçacıkların hareket etmesiyle oluşan yapıdır. Dolayısıyla elmanın içinde çürüğün yayılmasına da dabbe deniyor. Debib. Yani gözle görülmeyen küçük hareketlenmeler. Tam bilgisayar ve televizyona tam uyuyor.

 

MEHDİ VE İSA MESİH, DABBE'Yİ YANİ TELEVİZYON VE İNTERNETİ KULLANARAK TEBLİĞ YAPACAKLARDIR

“Üzerinde her renk görülür.” diyor. Baktığımızda ekrana- internete her renk var. “Her şeyi gören bir gözü olacak.” diyor. Bilgisayarda baktığımızda değil mi o göz bir yere tuttuğunda her yeri her şeyi görüyor. Her türlü sesi mükemmel algılayacağı söyleniyor. Alıyor konuşuyor. “Münafıkları da uyaracak.” diyor ayette münafıkları da. Dolayısıyla doğru. O söz yani Allah’ın verdiği söz, bu sözle karşılaştıklarında, bu söz oluştuğunda yani kıyamet alametleri Mehdi (as)’nin zuhuru, İsa Mesih’in nüzulü, ahir zamana ait alametler oluştuğunda, bu devir geldiğinde “onlara yerden mamul topraktan mamul bir dabbe bir cisim hareketli bir cisim çıkarırız. O da insanların nasıl bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler.” Yani kesin bilgiyi aktarır. Kesin olan bilgiyi, net sarih olan bilgiyi aktarır. Kesin bilgiyle inanmayanlara kesin bilgiyi aktarır. Şu an öyle olmuyor mu? “Yüzü insan yüzü gibidir.” diyor. Hatta “sakallıdır” diyor. Yani demek ki sakallı bir insan çıkacak televizyonlara yahut sakallı insanlar çıkacak. Müslümanların büyük bölümü yani yüzde 90’ı hocaların hepsi sakallı. Çıkıp demek ki İslam’dan Kuran’dan bahsedecekler. Tebliğ yapacaklar ona işaret ediyor. “Ve iza vaka” Vaka işte vaka. Yani ahir zamana ait bütün alametler. “Kavlu aleyhim ahrecna lehum dabbeten minel ard tükellimihum” kelime “tükellimihum” kelime kökenli. İnsanlarla konuşur, hitap eder. “Annel nas” halka “kanu biayetina la’yukunu” vuku buldu. Vaka vuku buldu. O söz “el kavlu” Allah’ın kavli. Mehdi (as), Allah’ın kavlidir sözüdür Mehdi (as)’nin çıkışı. İsa Mesih’in çıkışı Allah’ın kavlidir. Allah kavlinden dönmez. Ahir zaman alametleri Allah’ın kavlidir. Hepsi çıkmıştır. “Aleyhim” onlar üzerine “ahrecna” çıkardık “lehum” onlar için, onlara. “dabbeten” dabbe. Yani hareketli varlık “minel ard” arzdan, yerden, topraktan “tükellimihum” onlara söyleyecek, konuşacak. “enne”  olduğunu “en nas” insanlar “kanu” oldular “bi ayetine” ayetlerimize “la’yukunune” yakin hasıl etmezler inanmazlar. Yani ahir zamanda insanlar ayete Kuran’a inanmayacaklar. Yakin oluşmayacak. Dabbe-tül arzda Mehdi (as) konuşacak, İsa Mesih konuşacak ve insanlara tebliğ yapacaklar, insanların yakini artacak. Yakini olmayan insanlara yakin meydana getirecekler. Aynel yakin, ilmel yakin, hakkul yakin bilgi oluşturacaklar. Ne zaman? Allah’ın vaadi geldiği zaman. Yani asrımızda.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (4 Eylül 2016; 19:00)

 

MÜNAFIK HAYATIN BİR PARÇASIDIR. MÜNAFIKLARLA İLMİ MÜCADELE İSLAM'IN VARLIĞI İÇİNDE BİR ŞARTTIR. MÜNAFIKLARIN VARLIĞINDA ŞAŞIRACAK BİR ŞEY YOK

Münafık hayatın bir parçasıdır. İslam için de hayatidir, mücadelede münafık şarttır. Allah tarafından mutlaka yaratılır, kafir mutlaka yaratılır, şeytan mutlaka yaratılır, mutlaka nefis hareket halindedir. Bunda şaşacak hayret edilecek bir şey yok. Münafığı teşhis de aslında o kadar zor değildir. Mesela asrımızda bunun imkanı iyice genişlemiş; Instagram’a veyahut Facebook’a baktığında oradaki karakterden kitap gibi okuyabilirsin münafığı yani her yönüyle anlaşılır. Hedefleri, üslubu, kişiliği mesela İngiliz derin devletine hayransa anlaşılır o bas bas bağırır. Anlaşılmaması mümkün değil. Mesela Rumilik İngiliz derin devletinin dini, bakarsın Rumiliğe yalakalık yapıyor, onlar Rumi de değil söyleyeyim. Rumiliği bir slogan olarak kullanıyorlar. Rumi’den hiç hoşlanmaz onlar İngiliz derin devletinin elemanları nefret ederler. Fakat kendi aralarında bir anlaşma dili olarak kullanıyorlar ve oradaki o garip üslup işte ‘yalnız adam sen bir gün geleceksin ama karanlık bir tünelden geçeceksin’ bilmem zırva yani böyle bazen şizofren ifadeler. Kendi aralarındaki yazışmalarında, konuyu o noktaya getiriyor oradaki yazıyı şizofren bir mantıkla yorumluyor şizofren bir kafayla yorumluyor. Mesela Instagram’ında Müslümanlara yer vermez nefretini orada gösterir, Müslüman varsa mesela çıkartır, konuşmamak ister görüşmemek ister ama küfürden olan herkesi kucaklar. Gidiyor PKK’lıyla muhabbet yapıyor, İngiliz derin devletinin elemanlarıyla muhabbet yapıyor, dinsizlerle, İslam düşmanlarıyla muhabbet ediyor onlara yalakalık yapıyor sevdiğinden de değil sadece onlarda bir güç aradığı için. Tabii bunlar net ölçü değildir, net keskin ölçü değil de fakat toplamında ölçülere yardım eden işaretlerdir. Bu mesela hasta birinde de olabilir, dengesiz bir insanda, sinirli birisinde de bulunabilir ama münafıkta da bulunabilir. Fakat diğer münafık alametlerini pekiştirici bir özellik gösterir bunlar net alamettir diyemeyiz.

Mesela çok acil bir konu vardır Müslüman vicdan azabı çeker o konuda, adam bakarsın bambaşka lakayt bir konuyla ilgileniyordur bunu sosyal medya hesabından görebilirsin. Mesela hayati bir konu ile ilgilenirken o kendi keyfiyle ilgilenir, bambaşka bir şeyle ilgilenir. Tabii bunlar net ölçü değildir ama bu puanlamalar bir araya geldiğinde ölçüyü çıkartır. Mesela oradan bir puan, oradan bir puan çıkarttığında, kötü puanların toplamından anlayabiliriz. Mesela Müslüman hayati bir konuyla ilgileniyor, adam oturmuş orada film izliyor, maç izliyor veyahut kendi keyfinde. Halbuki orada hayati bir konum var. Münafığın lakaytlığından da anlayabiliriz. Münafık son derece lakayttır. Kaba ve densizdir münasebetsizdir, patavatsızdır. Lafını sözünü esirgemez, patavatsız, münasebetsizdir. Yani meydana gelen durum onu etkilemez. Bir beyin duyarsızlığı vardır, ruh duyarsızlığı vardır. Yani küttür.

'Münafık' kelimesi Arapça’da iki tarafı açık dehliz tünel anlamına gelen 'en nefaku' veya köstebek deliği anlamındaki 'en nafikatu' kelimesinden geliyor. Bu kelimenin nifakla olan ilişkisi tünelin bir tarafından girilip diğer tarafından çıkılması veya köstebeğin yuvasına bir taraftan girip, diğer taraftan çıkması gibi münafık da Müslümanlığa bir taraftan girip, diğer taraftan çıkıyor ya oradan geliyor bu kelimenin kökeni. Köstebeğin yer altında yuvasına inen iki yolu var biliyorsunuz. Bu yuvanın deliklerinden biri tamamen yeryüzüne açık oluyor, diğeri ise gizli ve kapalı oluyor. Buna da 'nafıka' ismi veriliyor. Köstebek, yuvasının bu kapalı olan deliğini ihtiyaç halinde başıyla vurup dışarı çıkacak şekilde inceltiyor. Yani ince bir yer orası. Tam ihtiyaç duyduğunda, zora geldiğinde, zorlandığında oradan burnuyla vurup oradan dışarı çıkıyor artık alakası kalmıyor. Münafık da öyle mesela Müslümanların yanında durur ama hep gitme azmindedir. Münafığın içinde hep bir gün gitme arzusu olur. Ama o tünelin içinde yaşar. İşte onun bir sıkıldığı, yani münafıklığıyla çatışan baş edemediği noktada burnuyla duvarı yıkıp, oradan kaçar artık münafık. Yoksa normalde o tünelin içinde yaşar münafık gizli. Biliyorsunuz köstebek gözü de kördür. Münafığın da gözü kördür, mana gözü kördür. Onun için mesela deccalın da gözü kördür biliyorsunuz yani bu hep bunlarla bağlantılı bir durum.

 

2017'DE ÇOK DAHA BÜYÜK OLAYLAR YAŞANACAK. HADİSLERE GÖRE 2017 VE 2018 ZOR GEÇECEKTİR, 2019'LARDAN SONRA TOPARLANMA BAŞLAYACAKTIR

“İnsan aceleden (aceleci olarak) yaratıldı.” (Enam Suresi, 37) diyor Allah, şeytandan Allah’a sığınırım. İnsan aceleden yaratıldı. Hemen her şey olup bitsin istiyorlar. Halbuki bu sene geçecek, 2016. 2017’de bayağı büyük olaylar olacak. Bak, Allah’ın sabrına. 2017’de yer yerinden oynayacak. 2018’de daha da büyük olaylar var. 2019’dan sonra yağmur yağmaya başlıyor. 2020, 2021, 2023 şahika noktasıdır.

2017, 2016’yı mumla aratacak derecededir. Yani çok zordur 2017. Yani bayağı olayların, çatışmaların yoğunlaşacağı bir yıl 2017. 2018 de öyle. Hadislere göre öyle görünüyor. 2019’dan sonra toparlanma başlıyor. 2021, 2023’lere kadar devam eder, edecek Allahualem.

Çok fazla olması sevgisiz insanın olması bu devrin zaten tipik özelliğidir. Yani ahir zamanın tipik özelliğidir. Bunda şaşırma olursa ahir zamanı anlamadınız demektir. Bu sevgisiz güruh çok yaygın olacak şu an. Yani o devam edecek 2016, 2017, 2018, 2019’lara kadar falan devam eder. Sonra aniden kesilecek. Tam tersine dönecektir. Sevginin, şefkatin, merhametin önemini anlayacaklar. Şu an deccalın zehri insanların üzerinde, deccalın büyüsü altındalar. O yüzden ağzı da bozuk olur, kafası da bozuk olur, midesi de bozuk olur, bedeni de bozuk olur. Çünkü sevgisizlik mahvediyor insanları şu an. Yani deccalın insanları zehirlemesinin en yüksek noktasındayız şu an. İsa Mesih’in çıkış vesilesidir o zaten. Hz. Mehdi (as)’ın zahir olmaSI ve İsa Mesih’in çıkış vesilesi. Eğer bu olmazsa, yani bu olumsuz durum bu sevgisizlik olmazsa Hz. Mehdi (as) zaten zahir olmaz. İsa Mesih de zahir olmaz. Yani bunun olması şart zaten. Yani bu sevgisiz ortamın olması şart. Ondan sonra çıkıyorlar. Onun için şaşıracak bir şey yok. Eğer sevgi dolu bir ortam olsa çıkmazlardı zaten. Ne İsa Mesih çıkar, ne Hz. Mehdi (as) çıkar.

 

ALLAH DÜNYAYI SADECE İMTİHAN YERİ OLARAK YARATTI. ALLAH'IN ÖNEM VERDİĞİ KONU SEVGİ VE DOSTLUKTUR. ALLAH SEVGİNİN HAKİM OLMASINI İSTİYOR

Allah dünyayı öyle köprü yapılsın, yol yapılsın, Obama gelsin konuşsun, Putin gelsin konuşsun, insanlar sürünsün diye yaratmadı. İmtihan yeri olarak yapıldı. Ne Obama ne Putin Allah’ı ilgilendirmez. Zavallı, Allah katında nokta olan insanlar. Hiçbir hükümet de ilgilendirmez Allah’ı. Allah’ı sevgi ilgilendirir, dostluk ilgilendirir, güzellik ilgilendirir. Sevginin, güzelliğin hakim olmasını istiyor Allah. Bunun için zor kullanmak gerekirse zor da kullanıyor Allah. İllaki “kullarım Beni sevsinler” diyor. Ben de onları seveceğim” diyor. “Beni unutmasınlar. Beni unuturlarsa Beni unutamayacakları bir şey yaparım” diyor. Meydana gelen olaylar Allah’ın unutulmaması için yapılan olaylardır. Allah unutulduğunda bu tip olaylar olur ve olacaktır onu söyleyeyim. Hz. Mehdi (as) da Allah’ın olmazsa olmazıdır, yani illaki olacaktır. İsa Mesih illaki olacak. “Allah, vadinden geri dönmez.” (Rum Suresi, 6) diyor ayette.

 

AYET AÇIKLAMALARI

Hz. Mehdi (as)’ın sakinliği daha da panik meydana getiriyor. Normalde agresif bir yapı bekliyorlar Mehdiyet’ten. Böyle heyecanlı, telaşlı, “ne olur bizi kabul edin” falan denecek. Halbuki Mehdiyet, ‘lütfen bizi kabul etmeyin’e dayalıdır. Yani bak, ‘bizi lütfen Mehdi olarak görmeyin’e dayalıdır Mehdiyet. Bunların beklediği nasıl? ‘Aman bizi Mehdi olarak görün’e dayalı. Onun için agresif bir yapı bekledikleri için kendileri de agresif bir savunma içine girdiler. Mehdiyet gayet sakindir. Mehdiyet’in öyle kapsamlı yapacağı hiçbir şey yok. Mesela Hz. Musa (as) yolda gidiyordu, durduk yere yolda peygamberlik geldi ona. Yani okullar açmadı. Asker içinde çalışma yapmadı. Para toplamadı, hiçbir şey yapmadı. Sadece Allah’ı seviyordu ve tek başınaydı. Allah’ı çok seviyordu. Asasıyla yol alıyordu gece. “Bir ışık gördüm” diyor. Bak, durduk yere. “Durun, bir ateş gördüm; umulur ki size ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol-gösterici bulurum.” (Taha Suresi, 10)” diyor. Cenab-ı Allah diyor ki; “…Ayakkabılarını çıkar; çünkü sen, kutsal vadi olan Tuva'dasın.” (Taha Suresi, 12) Bütün her yer İlahi elektrikle elektriklenmiş. Bütün arazi elektriklenmiş. Ayakkabısını çıkarttırıyor Cenabı Allah onun etkisi altına girmesi için. Onun da vücuduna geçiyor o elektrik. Her yer elektriklenmiş yani. Cayır cayır orada çalı yanıyor. Ama çalı yeşil ama cayır cayır yanıyor. Bu olacak iş mi? Mesela bu çok acayip bir mucize. Yemyeşil çalı cayır cayır yanıyor. Cenabı Allah, “'Gerçekten Ben, Ben senin Rabbinim.” (Taha Suresi, 12) “'Ben seni seçmiş bulunuyorum; bundan böyle vahyolunanı dinle.” (Taha Suresi, 13) “Gerçekten Ben, Ben Allah'ım” (Taha Suresi, 14) diyor. “Sağ elindeki nedir ey Musa?” (Taha Suresi, 17) diyor. Allahualem bir nevi manevi şok var o olayın şiddetinden dolayı. Teker teker anlatıyor. Allah ile konuştuğunu biliyor. Normalde çok korkar yani konuşacak takati kalmaması gerekiyor. Ama Allah cesaret veriyor, teker teker anlatıyor. “O, benim asamdır; ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim, onda benim için daha başka yararlar da var.' (Taha Suresi, 18) samimi böyle bir sohbet havasında konuşuyor. “Sağ elindeki nedir ey Musa?” (Taha Suresi, 17) diyor Allah. Yani bak, detay vererek söylüyor. “Sağ elindeki nedir” “Elindeki nedir?” dese öbür elinde bir şey var, onu açıklayacak. Yani öbür elinin dolu olduğunu ayetten anlıyoruz. Yani sırf sağ eli değil öbür eli de dolu. Onun için “Sağ elindeki nedir?” diyor. “O, benim asamdır” diyor. “Dedi ki: 'Onu at, ey Musa.”  (Taha Suresi, 18) Attığında bildiğin etten, kemikten oluşmuş, kanı olan, vücut sıvıları olan, hücresi olan, kromozomu, kofulu, her şeyi olan yılana dönüşüyor, bildiğin yılan. Onu gördü mü de Cenabı Allah “onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı” (Kasas Suresi, 31) diyor onun tatlılığını anlatmak için. Cenabı Allah’ın böyle şirinlikten hoşlandığını da buradan anlıyoruz. Mesela Allah’ın onu sempatik gördüğünü de anlıyoruz üslubundan. Verdiği detaydan Allah’ın hoşuna gittiği anlaşılıyor. İnsan gibi değildir ama Allah beğeniyor. “arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı.” Diyor. Tabii bir normal kaçma değil, müthiş korkuyor. Sonra Cenabı Allah “Ey Musa, dön ve korkma.” (Kasas Suresi, 31) diyor. Mesela ses çalıdan geliyor ama çok uzaktan olmasına rağmen ses oradan duyuluyor, yani müthiş bir imtihan bu. Orada muazzam bir şok yaşıyor aslında. Yani öyle zannedildiği gibi kolay mesele değildir. Yani bunu her insan kaldıramaz ki çarpıntısı olan bir insan, kalbi sıkışan bir insan. Onda böyle bir olay oluyor, yani böyle bir insan ne hale gelir bir düşünün. Geri çağırıyor Cenabı Allah.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (3 Eylül 2016; 08:00)

 

CEHENNEM EHLİ ÖLÜ VARLIKLARDIR

Cehennem ehli, onun sırrını kapalı olarak söyledim.  Cenabı Allah diyor ki “Onlar ölüdür”, bayağı açık söylüyor aslında da insanlar anlamıyor. Cehennemde yananlar ölüdür. Taş yanması gibi. Allah ayette “yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının” şeklinde buyuruyor. Oraya giden insanlar da öyle. Yakıtı insanlar oranın da yine, ölüdürler. Dolayısıyla şuur sahibi aklı açık bir insanın, samimi bir insanın cehenneme gitmesini Allah imkansız hale getirmiştir. Şuuru açık samimi bir insana cehennem haramdır. Ama mümin görür tabii. Yananları, bağıranları hepsini görür. O cennetin kıymetini artırıyor. Cennette yaralanma yok, hastalık yok, kovalamaca yok, hapis yok, polis yok, işte darbe yok, hiçbir şey yok. Allah bunu hususi yapıyor özel yapıyor ki dünyayı huzursuz etsin de, insanlar ahireti istesinler diye.

 

BU İMTİHANDA EN BÜYÜK HATA ALLAH’IN SANATINI BİLMEMEK OLUR. BUNA ÇOK DİKKAT ETMEK LAZIM

İnsan Allah’ın sanatını unutmaya meyyaldir. İnsan unutkanlıkla maluldür. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür derler, unutma eğilimi çok yüksektir. Mesela bir yapraktaki akıl, bir ottaki akıl insan aklının milyarlarca misli. Yapraktaki hücrenin aklı insan aklıyla kıyaslanacak gibi değil. Nefes kesecek bir akıl vardır. Sokakta mesela geziyoruz elimizi yerin tozuna sürsek, biraz toz alsak mikroskopta incelesek aman Allah’ım milyarlarca bakteri. Virüs, mantar çeşit çeşit. Bir büyütüyoruz muazzam bir hücre yapısı, muazzam bir akıl ve muazzam üreme kabiliyeti.

Tabii Allah’ın sanatı çok heybetli. İnsanlar biraz düşündü mü korkuyorlar bu sefer. Fazla da düşünemiyor bak o da çok acayip. Bazıları “Fazla düşünmeye gelmez” diyor. Halbuki hiçbir şey olmaz. Allah düşüneceğimiz gibi yaratmıştır bizi. İmtihan devam edecek. Olaylar yine devam edecek, büyük olaylar.

 

CENNETİN SÜSÜ AŞKTIR. ZAYIF AŞK ZAYIF SÜSTÜR. YÜKSEK AŞK İÇİN YÜKSEK ACI, YÜKSEK ÇİLE GEREKİR

Tatlı imtihanın acı olur sonu. Acı imtihanın sonu da tatlı olur. Hafif imtihan beklemesinler, ahir zamandayız. Hafif imtihan demek hafif cennet demektir. Hafif aşk demektir. Allah yüksek aşkı istiyor. Ne kadar şiddetli ise imtihan aşk da o kadar yüksektir. Çünkü Allah sonsuza kadar o aşkı görmek istiyor, yaşanmasını istiyor. Kulun yaşadığı aşkı Allah da yaşar. Aynısıyla bilir. Öbür türlü madde kalır geriye. Cennetin köşkleri, dereleri olur akar. Köşkler de durur. Oralar aşk ile süsleniyor. Cennetin süsü aşktır. Zayıf aşk zayıf süstür. Yüksek aşk için yüksek acı, yüksek çile gerekir. Yüksek risk ve yüksek tehlike gerekir. Bunun dışında mümkünü yoktur. Çilenin yüksekliği ile doğru orantıdadır. Sonsuza kadar o aşk ile o insan yaşar. Sonsuza kadar yaşanacağı için Allah imtihan süresi de zaten kısa, çileyi güçlü tutar. Çileye itiraz olmaz. Aşk ehliysen çok yüksek bir aşka sahipsen şiddetli imtihan senden ayrılmaz. Onu istememen diye bir şey olmaz. Yüksek aşk, yüksek çileyle beraber hareket eder ama basiretin ferasetin kapalıysa, aklın kapalıysa, aşkın cılızsa imtihanın da cılız olur zaten. Güçsüz bir imtihan olur.

Allah’ın sanatını tabii çok iyi takip etmek lazım. Anlatımını akılcı yapmak lazım. Öğretmen edası ile anlatmak değil de hayret makamında anlatmak lazım. Şaşkınlıktan şaşkınlığa, hayretten hayrete düşerek.

 

KABADAYILIK ALLAH'IN SEVDİĞİ BİR GÜZELLİKTİR. BİZ PEYGAMBERLERİ VE SALİH MÜMİNLERİ HEP ÇİLELERİ İLE SEVERİZ

İnsanın fıtratında var mesela destan adamları hep şanlı geçmişi ile sevinç ile anılır. Yusuf (as) dedin mi hep hapis akla gelir. Halbuki hayatında belirli bir dönem, yedi yıllık bir dönem yaşamış. O dönemler akla gelmiyor. Sadece o hapis dönemi ile o seviliyor. Mesela Hazreti Ali (ra) dedin mi hep kabadayılığı esastır. Hep kabadayılığı akla gelir. İşte o Hayber’in kapısını sökmesi, on yedi yerinden yaralanması o akla gelir. Mesela on yedi yerinden, bir yerinden yaralanmanın verdiği sevinç ayrı, on yedi yerinden yaralanmanın verdiği sevinç ayrı. On yedi yerinden yaralandığı için büyük bir coşku ile seviyoruz. Bir yerinden yaralandı deseler ona ait bir sevinç olurdu. Ama on yedi yer demek tam kabadayı delikanlı demektir. Hayber Kalesi’nin kapısını sökmesi o meydana gelen adrenalin, sevgi muazzam. Mesela Hazreti Ebubekir (ra) o devrin trilyoneri. Yani binlerle devesi falan var. On binlerce koyun, öyle çok zengin. Bütün mallarını Resulullah (sav)’a veriyor tamamını. Beş kuruşu yok. Hepsini veriyor yani. Zerre endişe etmiyor benim malım mülküm kalmaz, ne olur falan demiyor hiç. Zenginlikteki itibarım kalmaz da demiyor. Fakir bir insan oluyor. Bütün malını mülkünü veriyor. Hazreti Ebubekir (ra) de mesela yaşlı haline rağmen kabadayıdır. Bilinmez o kadar.

Mesela Hz. Musa (as) hep çilesi ile Kuran’da Allah hep çilesini anlatır, rahatlığını hiç anlatmıyor dikkat ediyor musunuz? Hep çilesi anlatılır. Bir tek Hz. Süleyman (as)’ın rahatlığı anlatılır. Hep çile hep çilesi, çünkü çilesi ile biz onları seviyoruz. Hz. Süleyman (as)’ı da akıllı ve nüktedan olması ile çok seviyoruz. Şakacı, akıllı ve nüktedandır. Mesela Hazreti Hamza (ra) da ünlü kabadayılardandır. Kabadayılık hep Cenabı Allah’ın sevdiği bir güzellik. Mesela Eyüp (as); yani bir insanın ona tahammül etmesi mümkün değil. Muazzam çile çekiyor. Felaket felaket üstüne bela bela üstüne hiç çıtını çıkartmıyor. Sadece zikredemeyecek hale geliyor Allah’ı, “Ya Rabbi seni zikredemeyecek hale geldim bana medet” diyor. Zikredebilmek için. Allah bak nasıl seviyor Hz. Eyüp (as)’ü? Çünkü aşkın adeta kitabını yazmış. Aşık öyle olur. Ne oldu bak ondan sonra kaç nesil geçti değil mi? Sabrına karşılık. Hasan (ra), Hüseyin (ra) mesela onlar Kerbela’da gösterdikleri yiğitlik kabadayılık. O çile, Allah onları aç ve susuz imtihan etti. Şahadet ile imtihan oldular.

 

HER GÖRDÜĞÜMÜZ GÖRÜNTÜ GERÇEK DEĞİLDİR. BU ALLAH'IN BİR SIRRIDIR

Senin beyninde her gördüğün görüntü gerçek olmaz.  Senin üstündeki perde kalksa var olanlarla olmayanları bir görsen ‘Aa ne kadar azmış’ dersin. Birçok varlık sana varmış gibi gösterilir. Bu bir sırdır yani ledün ilminin sırrıdır hatta ayette ona dikkat çekiliyor “Size çok gösterildi” diyor.  Çok olmadıkları halde çok gösterildi diyor. Bu Allah’ın bir uygulamasıdır, dolayısıyla sen bebeğin imtihan olduğunu düşünüyorsun, bebek zaten imtihan olmaz. Bebek vildan olur ahirette ve o olayı da hiç kimse hatırlamaz ama tabii vildan olunca da belirli bir şuur boyutunda olmuş oluyor. Cehennemde mesela feryat edenler var bas bas bağırıyorlar sonsuza kadar ama ölü. Fakat sen onu bilemeyeceksin hiçbir zaman için. Kuran sadece ona işaret etmiş.

 

HZ. ALİ'YE MEHDİ ONUN SOYUNDAN ÇIKACAĞI İÇİN ARSLAN LAKABI VERİLİYOR

Arslan mesela arslan sembolü Mehdi (as)’yi temsil eder. Resulullah (sav) Allah’ın arslanı diyor Hz. Ali (ra)’ye çünkü Mehdi (as) onun soyundan çıkacağı için, Mehdi (as)’nin lakabı da arslan olduğu için Hz. Ali (ra)’ye Allah’ın arslanı diyor.

 

MÜNAFIKLAR SÜREKLİ MENFAAT HESABI YAPARAK YAŞAR

Münafık hakikaten muhasebeci gibidir. Düşünür taşınır, düşünür. Müslümanların yanından gidiyor, yine muhasebe yapıyor; "Acaba geri mi dönse yoksa küfürden yana mı olsa?" Bir de onların o nekahat devresi vardır, münafıkların içe kapalı. Ne küfre gidiyor ne Müslümanların yanına gidiyor. Yalnız kalır böyle bir manyaklık dönemi vardır. Sonra sapıtır yine küfre gider. Sonra Müslümanlara saldırmayı düşünür. Yani öyle bir cinnet halindedir münafık.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (1 Eylül 2016; 22:00)

 

ALLAH'IN SANATINI BİLMEK ÇOK HAYATİ BİR KONUDUR. ALLAH'IN SANATINI BİLMEK, HAFIZADA TUTMAK VE HAYRETİNİ YAŞAMAK İÇİN DUA ETMEK GEREKİR

Allah’ın sanatını bilmek çok önemli, hayati bir konudur. Allah’ın istediği temel konulardan birisi odur; sanatının bilinmesi. Çünkü sanatı olacak, sanatını bilmeyeceğiz, çok korkunç olur. Sanatını bilmek, hafızada tutmak, o çok önemli. Allah’a dua etmek lazım onun için. Hafızada tutmak ve hayretini yaşamak. Hayretini yaşamıyorsa insan hastadır. Mutlaka hayretini yaşamak lazım. Sanatını bilip hayretini de yaşarsan, iman sarhoşluğu içinde yaşarsın. İman sevinci içinde yaşarsın. Bu çok önemli.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (28 Ağustos 2016; 20:00)

 

ATOMDAKİ, MOLEKÜLDEKİ AKIL ÇOK ŞAŞIRTICI. DECCALİYETİN BÜYÜ ETKİSİ NEDENİYLE İNSANLAR NEFES KESİCİ HARİKALARI NORMAL KARŞILIYOR

Allah’ın sanatını unutmamak çok önemli. Ona çok dikkat etmek lazım. Çok müthiş özen var insanın yaratılışında. Mesela hücredeki özen, kromozom, kofullardaki akıl, atomdaki akıl. Onun üstünden geçiyorlar yani o da ayrı bir şeytanın oyunu. Çünkü molekülün aklının, kıyaslanamayacak derecede insan aklından üstün olduğu anlaşılıyor. Molekülde nefes kesecek bir akıl var. Bunu bir şekilde insanların dikkatinden kaçırmayı bir nevi büyü ile başarıyorlar, hipnozla. Sıradan bir insana bunu anlatsan aklı gider. Kromozomlardaki moleküllerin aklını görse. Çünkü molekül çok küçük bir şey, kapsamlı bir şey değil ama insan beyninden daha gelişmiş. Ama hücre içindeyken bu aklı gösteriyor. Serbest olarak bu aklı göstermiyor. Onun mükemmelliğini ve şaşırtıcılığını, şok edici yönünü deccal büyü ile insanların kafasından siliyor. Beyni adeta uyuşturuyor. Beyne akıl almaz bir güçle etki ediyor. Yoksa insanlar şok olur yani molekülün aklını gördü mü. Çünkü alıyor sırtına parçayı alıp götürüyor. Arkadaşı geliyor bak simsiyah karanlık bir alemde. Ya diyor, burada bir parça var, bozuk bu diyor. Bunu sökelim arkadaş, bize yardım edin diyor. Adamlar iki taraftan çekiyorlar ayırıyorlar o bozuk parça oradan özenle sökülüp çıkarılıyor. Sonra hemen diyorlar ilgili parçayı getirin. Koful mitokondri her şey devreye giriyor. Özel olarak imal ediliyor, alakasız bir yerden alıp getiriliyor imal edilmiş parça. Açısı, konumu, oturtuluşu, şekli tamamen orijinal olmak şartıyla oraya yerleştiriliyor, kontrol ediliyor. Sonra kapatın diyor kapatıyor. Şimdi bunu yapan molekül. Bunu anlatırken biyoloji dersinde insanlar bunu böyle böyle yapıyor diyor. İyi güzel diyor. Bu nefes kesen bir büyü ile elde ediliyor. Çok şaşırtıcı bir büyü ile. İnsan beyni buna böyle reaksiyon göstermez normalde. İnsan beyni şoka girer bunda. Sanki uyuşturucu verilmiş gibi çok yüksek dozda uyuşturucu verilmiş gibi insan beyni uyuşuyor ve bu akıl almaz hayretler içinde kalacağı, şoka gireceği mükemmelliği alelade görüyor. İşte şeytanın yaptığı büyü bu, deccaliyet. Mesela kafayı boş şeylere ayırttırıyor. Maç, kavgalar, günlük siyasi çekişmeler, büyüklük özlemi. Asıl harikalardan hayret edici yönlerden insanların dikkatini kaçırtıyor.

 

CENAB-I ALLAH İLE HAYRET MAKAMINDA SÜREKLİ BAĞLANTIDA OLMAK LAZIM, ŞAŞIRMA VE HAYRET MAKAMINDA

Allah’ın her yaptığı şey acayiptir, şaşırtıcıdır. O hayret makamından hiç çıkılmaması lazım. Sürekli şaşıracaksın. Şaşırmamızı engelleyen, insanların şaşırmasını engelleyen deccaliyettir, şeytandır. Beyninin şaşırma gücünü inhibe ediyor etkisiz hale getiriyor. Mesela bomba patlıyor değil mi insan heyecanlanır. Çok sakinse ne diyorlar şoka girdi diyorlar. Karşısında adamlar öldürüyorlar. Bomba patlıyor eli yüzü yırtılıyor falan. Akıl almaz sakin oluyor. Nasılsın diyor, iyiyim diyor. Ne oldu buna diyorlar, şokta diyorlar. İptal yani normal reaksiyon gösteremiyor. İnsanları da işte şeytan, deccaliyet şoka soktu. Şokta insanlık. Darwin diyor ki “tesadüfen yaratıldınız” diyor. Amenna kabul ettik deyip secdeye gidiyorlar, kabul ediyorlar. Her şey tesadüf diyor. Bütün meyveler, portakallar, elmalar, kavun, karpuz, kiraz, mandalina, insanlar, hayvanlar bütün alem her şey tesadüfen oldu diyor. Kromozomlar çekirdek. Amenna ve saddakna kabul ettik diyorlar şeytana. Bilmeden, farkına varmadan bunu diyorlar. İşte bunu yıkacak olan da Mehdiyet.

 

FİL SURESİ'NDEN DECCALİYETİN MAĞLUBİYETİNE İŞARET EDEN AYET

“Rabbin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi?” (Fil Suresi 1) Şeytandan Allah’a sığınırım. Elem tere keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Ebcedi 2019 yapıyor. Fil sahipleri. Fil İngiliz derin devletinin sembolüdür biliyorsunuz, sembollerindendir. Fil sahiplerine demek ki çok büyük bir darbe gelecek.

1440 tarihini veriyor Fil Suresi’nde yani 2019, demek ki fil sahipleri çökecek 2019’da. Yani İngiliz derin devleti. İngilizler Müslümanları o devirde fillerle ezdiler. Kuran’da da Fil Suresi’nde dikkat çekilmiştir biliyorsunuz. Cenab-ı Allah 2019 tarihini vererek Fil sahiplerine büyük bir tokat geleceğini müjdeliyor.

 

DECCALİN EN BÜYÜK GÜCÜ MÜNAFIKLARDIR

İngiliz derin devleti münafıkları kullanarak İslam alemini esir ediyor. Deccalın en büyük gücü, münafıklardır. Deccalın ordusu münafıklardan oluşur. Yani geniş çaplı münafık kullanır. Münafık da şeytanla bağlantılı olduğu için çok keskin ve yırtıcı bir güç elde ediyor. Çünkü her münafığa şeytan hulul eder. O zaman şeytanın zekasını kullanıyor. Deccal şeytani zekaya sahip büyük bir ordu oluşturuyor, münafıklardan oluşan bir ordu.

 

TARİH BOYUNCA DERİN DEVLETLER MÜNAFIKLARI KULLANMIŞ VE DESTEKLEMİŞTİR

Münafıklık Peygamberimiz (sav) zamanında da Peygamberimiz (sav)’den sonra da acayip güçlüydü. Derin devletler münafıkları çok kapsamlı kullandıkları ve destekledikleri için onlar da yayılma istidadını rahatça buldular. Mesela; Roma derin devleti destekledi, Mısır derin devleti destekledi tarih içerisinde. Nimrot, Nemrut destekledi, Hz. İbrahim (as)'e karşı münafıkları organize etti. Resulullah (sav) zamanında da Roma derin devleti vardı, onlar çok organize ettiler. Yani direkt bir müdahale olmadı ama önemli görmediler. Fakat muazzam elemanları vardı, mesela 900 kişiden 300 kişi münafık. Çok vahim bir durum. Mesela Hz. Hasan (ra), Hüseyin (ra)'i şehit edenler hep münafıklar. Ömer (ra)'i şehit edenler, Ali (ra)'yi şehit edenler, Hz. Ali (ra)'yi, hep münafıklardır ve Allah adına yapıyorlar yaparken de. Derin devlet hep şeytanın emrinde olan güç olarak kendini göstermiştir.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (27 Ağustos 2016; 22:00)

 

DUA OLMADIĞINDA İNSANIN AKLI GİDER. DUAYA ÇOK ÖNEM VERMEK LAZIM

Dua bir seferde böyle uzun dualar değil de kısa kısa dualar da çok güzeldir. Ama duayı hiç unutmamak lazım. Dua çok hayati bir konudur. Özel sırrı vardır duanın. Dua olmadığında insanın aklı gider Allah esirgesin. Aklına zayilik gelir. Dua çok hayatidir yani insan dua ile ayakta durur. Allah duayı vesile eder. Duaya çok önem vermek lazım.

 

"DİNDE ZORLAMA YOKTUR." BU, ALLAH'IN HÜKMÜDÜR. BU AYET AYNI ZAMANDA LAİKLİĞİN EN GÜZEL ÖZETİDİR

Şeytandan Allah’a sığınırım Bakara Suresi 256. ayet “Lâ ikrâhe fîd dîn” Dinde zorlama yoktur. “La ik” bak, la ik . Kuran’da. Görüyor musun; laik. Ayet öyle başlıyor, laikle başlıyor. “lâ ikrâhe fîd dîn” Dinde zorlama yoktur. Bu zaten laikliğin kısa özetidir bu ayet. Laik kelimesiyle başlıyor Kuran’da. Biz diyoruz ki Kuran’da var laiklik diyoruz, kelime olarak da var. Laik kelimesiyle başlıyor ayet. Laik alenen açık. “Lâ ikrâhe fîd dîn dinde zorlama yoktur.” Laikliği özetle deseniz en mükemmel özeti budur. Dinde zorlama olmaması. Herkesin özgür olması. İsteyen Hristiyan olur, isteyen Müslüman olur, isteyen de dinsiz olur.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (26 Ağustos 2016; 22:00)

 

AKLI ZAYIF OLANLAR İMAN EDENLERİN İMTİHANI İÇİN ÖZEL YARATILIYOR, BELKİ DE AHİRETTE BİR KISMININ SADECE GÖRÜNTÜ VARLIK OLDUĞUNU ANLAYACAĞIZ

Beyni gelişmiş, aklı gelişmiş, derinliği güçlenmiş Allah tarafından onlara bu güç verilmiş insanlar, Allah’la bağlarını alabildiğine güçlendiriyorlar. Allah’a sevgilerini alabildiğine güçlendiriyorlar. Allah’tan korkularını alabildiğine artırıyorlar. Cennetteki makamları gittikçe gelişiyor. Aklı zayıf olanlar da özel yaratılıyor. Belki de ahirette onların olmadığını göreceğiz, bir kısmının. Yani bize imtihan olarak gösterilmiş hayalet insanlar olduklarını anlayacağız. Çünkü Allah diyor ki; “Onlar ölüdürler.” Ölüyse ölüdür zaten. Ölü nedir? Yok hükmündedir. Hayal ve görüntü olarak sonsuza kadar kalır ama ruhu yok. Var olan bir şey sonsuza kadar yok olmaz. Var olan hiçbir şey yok olmaz. Sadece insanın hatırlamak istemediklerini Allah hatırlatmıyor ahirette. O kişiye ve etrafındaki hiç kimseye geçmişinde olan, hoşuna gitmeyecek bir şey hatırlatılmıyor Allah tarafından.  Ama hiçbir şey sonsuza kadar kaybolmaz. Görüntü, resim, böcek, kuş, toz... Mesela pencerenin kenarında çok küçük bir toz parçası düşünün, ufak; sonsuza kadar kaybolmaz. O küçük toz parçasının içerisinde bir uzay olur, bir alem olur. Sen onu çok küçük diyorsun ama onun içinde yaşayan evrene bir git sen, o toz parçası bir başkası için bir gemidir, bir başkası için uçsuz bucaksız bir evrendir, bir başkası için galaksileri içinde barındıran bir yapıdır, bir başkasına göre hiç yoktur, bir başkasına göre atom kadar küçüktür. İzafidir bunlar, hepsi.

 

TEBLİĞDE GÜZEL VE ETKİLEYİCİ İNSAN KULLANMAK PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÜNNETİDİR. HZ. SÜLEYMAN DA TEBLİĞDE İHTİŞAM VE ZENGİNLİK KULLANMIŞTIR

Tebliğci insanın güzel olması Peygamberimiz (sav)’in sünnetidir. Peygamberimiz (sav) mesela İstanbul’a tebliğ için Hazreti Dıhye’yi göndermişti. Resulullah (sav)’a benziyordu, yani yakışıklılığı kahredici bir yakışıklılıktı. Hazreti Dıhye İstanbul’a geldiğinde tebliğe, Bizans’ın kadınları böyle bellerine kadar sarkarak pencerelerden sokaklara döküldüler. Bütün Bizans böyle yıkıldı adeta. Huneyn’e geldiğinde, üstünde çok pahalı bir cübbe var, çok yakışıklı ama nefes kesici. Hanımlar çok beğeniyorlar yani görünümünü nefes kesici buluyorlar. Tebliğde de çok başarılı oluyordu. Osmanlı’da da bu gelenek devam etti. Hazreti Süleyman (as) da kendi sarayında görevli olan bütün delikanlıları hep çok yakışıklılardan seçiyor. Hizmetli olan hanımların da hepsi çok çok güzel oluyorlar ve çok şık giydiriyor. Sebe Melikesi Belkıs geldiğinde nefesi kesiliyor, onu çok övüyor zaten.  Yemek takımlarını, yemeğin mükemmelliğini, binanın ihtişamını, mobilyalardaki güzelliği, kakmaların güzelliğini, kaplamaların güzelliğini, hayvanları, kuşları, hizmetçilerin kıyafetlerini ve insanların güzelliğini öve öve bitiremiyor Sebe Melikesi. Hazreti Süleyman (as) çok şakacı bir peygamberdi. Sırf şaka yapmak için havuz yaptırıyor, aynısıyla havuz.  Yani derin bir havuz görünümünü net vermiş, dalgalanması falan her şeyi tam. Şu an o teknolojiyi yeni yeni yakalıyorlar.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (24 Ağustos 2016; 22:00)

 

KURAN'DA “HADİS” KELİMESİNİN GEÇTİĞİ AYETLERDEN AHİR ZAMANA İŞARETLER

Yusuf Suresi, 6.ayet: Şeytandan Allah'a sığınırım “Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan (kaynaklanan bir bilgiyi) sana öğretecek...” [Yusuf Suresi, 6] . Allah Hazreti Yusuf (as)'a: Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve hadislerin tevilini yorumunu sana öğretecek diyor. Ve kezailike yectibike Rabbüke ve yuallimuke min tevilil ehadis; Hadislerin tevilini Allah sana öğretecek diyor. Şimdi bu Mehdi (as)'ye de bakan bir ayet. Demek ki Mehdi (as) de hadislerin tevilini çok iyi bilecek. Hadis; haber, bilgi, Peygamberimiz (sav)'den gelen bilgiler. Ve işte böylece ona (Hazreti Yusuf'a) hadislerin tevilini yorumunu öğretelim diye Yusuf (as)'u yeryüzüne yerleştirdik. Kezailike mekkana li Yusufe fil ardı veli muallimehu min tevili ehadis. Hadislerin tevilini, yorumunu Allah Hazreti Yusuf (as)'a öğretmiş. Demek ki Mehdi (as)'ye de öğretecek. Lekat kane fi kasasihim ibratun li ulil elbab mekane hadisen. Şeytandan Allah'a sığınırım, “Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir.” [Yusuf Suresi, 111] "Andolsun ki onların kıssalarında Ulu'l elbab için ibret vardır" Yani iyi bilenler için bir ibret vardır. Uydurulan bir hadis değildir yani uydurma bir hadis değildir.

 

AHİR ZAMAN HADİSLERİ BİR BİR ZAHİR OLUYOR

"Türk, Fırat üzerine hızla yürür." diyor. Yevmü'l Halas, Sayfa 583. Şu an olan olay, Mehdi (as) devrinde. "Türk, Fırat üzerine hızla yürür." Bin yıllık eser, orada geçiyor. "Sanki onlar kuşlardan debbelere binmiş, Fırat üzerine saf saf dizilmişler." F104'ler, F16'lar... "Sanki onlar kuşlardan debbe" Debbe; hareket eden varlık. Kuşlardan sanki diyor, uçak değil mi bu? Binmiş olarak ve saf saf yan yana dizilmiş olarak o yöne doğru akarlar diyor. "Türk, Fırat üzerine hızla yürür." Hadis diyor. Tam dendiği gibi Fırat üzerindeki Cerablus'a Türk Ordusu şu an hareket etti.

 

KAF SURESİ 2. AYETİNİN AÇIKLAMASI

Kaf Suresi 2. ayet “Ben acibu en ceahüm münzilin minhum fe kalel” şeytandan Allah’a sığınırım “kafirune haza şey’un acib” bak diyor ki ayette “Doğrusu kendilerine içlerinden bir korkutucu, tebliğci, Mehdi gelmesine şaştılar da kafirun ve kafirat dediler ki; bu acib bir şey.” Acip bir insan diyorlar; ayet. Bediüzzaman ne diyor Mehdi için, “Ben” diyor “o ahir zamanın o acib şahsı gibi hiçbir cihette olamam.” diyor. “Ahir zamanın acib şahsı” diyor, ayette bak görüyor musun? Adamlar, Kaf Suresi’nin 2. ayetinde inkarcılar “vel acibu en ceahüm münzilin minhum fe kalel kafiruna haza şey’un acib, doğrusu kendilerine içlerinden bir korkutucu, Mehdi, bir tebliğci gelmesine şaştılar da kafirun ve kafirat dediler ki; bu acib bir şey, acib bir insan.” Bediüzzaman sözüne tam uygun.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (23 Ağustos 2016; 18:00)

 

HADİSTE “TÜRK AHİR ZAMANDA FIRAT ÜZERİNE YÜRÜR” DİYE GEÇİYOR

Peygamberimiz (sav) “Türk ahir zamanda Fırat üzerine yürür.” diyor. Demek ki hadise göre Fırat’a yönelik bir operasyon olacak. “Sanki onlar kuşlardan debbelere binmiş, Fırat üzerine saf saf dizilmişler.” Yani bu kuşlardan debbe demek; debaib, debebe, hareket eden varlıklar. Kuş gibi uçan varlıklara binmiş. Fırat üzerine saf saf dizilmiş; yani saf saf Fırat’ın üzerinde uçacaklar diyor. Debib; hareketlenen, debelenen varlık demektir. “Sanki” diyor bak, “kuş gibi varlıklara binmiş, Fırat üzerine saf saf dizilecekler” diyor. Yani Fırat’ın üzerinde uçacaklar. Şimdi Mehdiyet’e sen nasıl inanmayacaksın? Çok net değil mi? “Ve Türk” diyor, “Fırat’ın üstünde.” Gayet net. “Sanki” diyor bak, “onlar kuşlardan debbelere binmiş, Fırat üzerine saf saf dizilmişler” diyor. Uçaklar saf saf uçuyorlar ya. Debib, debbabe işte hareketli cisimler için kullanılıyor. Ama kuş gibi, ne bu? Uçak tabii.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (21 Ağustos 2016; 16:00)

 

MÜNAFIKLAR NEDEN KÜFRÜN İÇİNDE YAŞAMAZ?

Şimdi küfrün içinde adam küfrünü nasıl ifade etsin? Münafığın arzusu küfrü ifade etmek. Yani küfürden küfre haber taşıyamayacağına göre, küfrün içinde küfrü yayamayacağına göre. Küfür onun için nötr bir yerdir. Yani faaliyet yapabileceği bir yer değildir. Şeytani faaliyet yapabilmesi için iman ehlinin içinde olup ehli imanı bozmak, onları rahatsız etmek, zarar vermek, casusluk yapmak, şeytana yardım etmek için gereken ortam ne? Müslümanların içidir. Müslümanların içerisinde faaliyet yaptığında şeytani haz alabilir. Küfrün içinde şeytani haz alamaz. Onun için şeytani düşünceden dolayı direkt küfrün içine de girmiyor. Münafıklar ayrı bir kavim olarak yaşarlar. Mesela Müslümanlar birbirini seviyor, bu sevgiyi bozmak ister münafık. Ama küfür zaten birbirini sevmiyor ki onu bozmaya çalışsın. Yani küfür nihayetinde, onu tatmin edecek bir şey yok. Yani şeytani eylemini yapacak, şeytanın emrini yapacak ortam yok. Çünkü şeytanın sözünü dinlemesi için şeytanın hedefine yönelmesi gerekiyor. Şeytanın hedefi neresi? Müslümanlar. Küfür değil ki hedefi şeytanın. Müslümanlar. O zaman şeytanın sevkiyle ve ilhamıyla, vahyiyle Müslümanların içine yerleşiyor. Verem mikrobu gibidir. Müslüman bünyeyi çürütmeye çalışır. Ama Müslüman da tabii adeta ona karşı bir savunma sistemi geliştirir ve bünyesi güçlenir. Yani ona karşı Müslüman bedenini korurken kendi bünyesi güçlenir. Şeytan ona “küfrün içine git” demez. Müslümanları bozmak hedef olduğu için “Müslümanların içine git” der. “Müslümanların içinde kendini gizle” diyor. “Sezdirme. Senin aklına, zekâna ihtiyaç yok. Ben sana zaten aklı vereceğim” diyor şeytan. “Nerede nasıl eylem yapacağını, nerede ne pislik yapacağını ben sana söyleyeceğim” diyor. Allah diyor ya “vahyeder” diyor. Münafığı böyle bir elektromanyetik alan gibi kaplar şeytan.

 

MÜNAFIKLARIN ŞEYTANİ ELEKTRİĞİ HEMEN HİSSEDİLİR. ANCAK KENDİLERİNİ KALİTELİ, GÖRGÜLÜ, BİLGİLİ GİBİ GÖSTERDİKLERİ İÇİN AVAMDAN OLAN İNSANLAR BUNA ALDANIRLAR

Münafık bir yere girdiğinde hemen Müslümanlar onun elektriğinden anlarlar. Mesela buraya gelse bir münafık hemen anlarsınız elektriğinden. Şeytani elektriği, anlaşılan bir mahlûktur. Ama çok zeki olduğu için, şeytani zekâya sahip olduğu için kendini çok ustaca Müslüman, kaliteli, akıllı, dürüst, derli toplu, düzgün bir insan gibi gösterir. Hâlbuki gerçeğinde pis, dinsiz, alçak, kahpe, kalleş, haysiyetsizdir. Ama münafık dışarıya karşı çok düzgün gösterir kendini. Onun için halk avam genellikle hayran olur münafığa, anlayamazlar. Mesela Resulullah (s.a.v.) devrinde on dokuzla ilgili Kuran’ın mucizesini gördüğü halde iman etmeyen münafığa hayranlardı. Onu seçip oraya gönderiyorlar. Diyorlar, “en akıllımız bu gitsin. En kültürlü, en akıllı bu” diyorlar. En entellektüel o devrin üslubuyla. Yani şu anki entellektüel modern ismi, o devrin işte Arapça karşılığı neyse o anlamda. Müthiş kinli, Kuran’a kinli, Peygamber (s.a.v.)’e kinli, Allah’a kinli. Ama baktığında çok dürüst, çok efendi, lafını sözünü bilen, görgülü bir insan, kaliteli bir insan. Mesela yemeyi içmeyi biliyor. Oturup kalkmayı biliyor. Öyle gibi gösteriyor. Ama batınında son derece pis, alçak ve karaktersiz olur.

 

MÜMİNLERE BİR NİMET ULAŞTIĞINDA MÜNAFIKLARIN YÜZÜ SİMSİYAH KESİLİR

Bak, münafıklar için diyor ki Allah, şeytandan Allah’a sığınırım. “Bunları bir zillet sarıp kaplar. Onları Allah'tan (kurtaracak) hiç bir koruyucu yok. Onların yüzleri, sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir.. (Yunus suresi, 27) .Münafıklarda öyle bir surat oluyor. Müslümanlara nimet geldiğinde münafığın yüzünü bir seyredin. Yani münafığı en iyi teşhis edeceğiniz anlardan birini söylüyorum. Bir mümine veyahut mümin topluluğuna bir nimet geldiğinde münafığın yüzüne bir bakın. Yahut münafık olduğundan şüphelendiğiniz birisinin yüzüne bakın. Hemen anlarsınız yüzü simsiyah olur, çok ızdırap çeker. Müminde nimet parıltısı olur, sevinç duyar değil mi? Münafıkta ızdırap olur. Bak, “nasıl teşhis edeceğiz?” diyorlar. Teşhisin yolunu söylüyorum işte. Bak, mucize istiyorsanız söylüyorum. İsterseniz deneyin. Müslümanlara bir nimet sunun mesela güzel bir topluluğa veyahut bir kişiye bir nimet verin, bir Müslüman’a bir nimet verin. Yüzüne gelen o zillet ve melaneti ibretle göreceksiniz, mucize olarak oluşur. Kurtulamaz ondan. “Yüzü simsiyah kesilir” diyor Allah ayette.

 

MÜNAFIKLAR NİMETE ŞÜKRETMEZ

Münafık nimete şükretmez oradan da anlayabilirsiniz. “Münafığı” diyorlar ya “biz nasıl keşfedeceğiz nasıl anlayacağız?” Alametlerini sayıyorum. Bir nimet geldiğinde “Allah’a şükür, elhamdülillah” demez. Onu zaten hak ettiği kanaatindedir münafık. Yani nimetin gelişini Allah’a bağlamaz. Allah’tan geldiğine inanmaz. Zaten kendi hakkı olarak görür. Onun için şükretmez, hamd etmez. Alamet istiyorsun bak, alamet veriyorum. Elle tutulur alamet. Bana soruyorlar ara ara, “nasıl anlayacağız?” diyor. Çok elle tutulur deliller söylüyorum. Nimet geldiğinde nimete şükretmez. Kusur bulur nimette daha da olmazsa. Veyahut rahatsızlanır müminlere nimet geldi diye. Kendine de nimet sunulduğunda şükretmez, Allah’a hamd etmez. Yani şükür ehli değildir. Kuran’da bu başka ayetlerde de defaatle vurgulanıyor, hamd etmeyecekleri, şükretmeyecekleri.

 

MESNEVİ’DE YILAN, KAPLUMBAĞA VE KİRPİ HEP BÖYLE GİZEMLİ, ÖZEL KONUŞMALARDA SEMBOL OLARAK KULLANILIYOR

Bak, diyor ki Mevlana Rumi, “şeytan kirpinin kafasına benzer, kirpi avcıdan -kötü avcıdan yani aleyhine olan avcıdan- ürker ve büzülür ve başını gizler. Kendini sezdirmez” diyor “Kirpi. Fırsatını bulunca başını çıkarır.” Bak, “fırsatını bulunca başını çıkarır.” Kaplumbağayı da detaylarıyla anlatıyor, yılanı detaylarıyla anlatıyor. Sembol olarak kullanıyorlar.

 

ŞEHİTLER AHİRETE KENDİ BEDENLERİ İLE GİDER. BİZE MEZARDA OLARAK GÖSTERİLEN BEDEN GERÇEK BEDENLERİ DEĞİLDİR

(Şehitlerimizin) ruhları şu an cennette. Ama ruh diyoruz biz ona, çünkü bedeni burada duruyor ya. Fakat beden diye gösterilen beden gerçek bedenleri değil. Yani mezardaki bedeni beden değil. Asıl bedeni cennette. Bize ölü beden gibi gösteriliyor. Yani kendi bedeniyle gidiyor doğrudan. Mesela ölü, ruh olarak gidiyor. Ama şehit bedenle gidiyor, bedenlenmiş olarak gidiyor.

 

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."