Evrim Aldatmacası

Adnan Oktar'dan İlk Kez Duyulan Açıklamalar3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (24 Mart 2016; 22:00)

 

MUSEVİ KAYNAKLARINDA MOŞİYAH -HZ. MEHDİ (AS)- İÇİN “HİKMETLE GERÇEĞİN KOKUSUNU ALABİLEN KİMSE” İFADESİ GEÇİYOR

Musevilerin sözlü geleneklerinde Moşiyah Mehdi (a.s)’den “hikmetle gerçeğin kokusunu alabilen kimse, koku duyusu gelişen kimse” olarak bahsediliyor. Bu, üst düzey hahamların bildiği bir sözlü gelenek. Kendisinin Mesih Moşiyah olduğunu iddia eden bir insan ortaya çıkmış, Sanhedrin toplanmış bu kişiye hahamlar soru sormuşlar. “Söyle bakalım olacakların kokusunu alabiliyor musun?” diyorlar. O da “Ben pek koku almam” diyor. O zaman adamın yalan söylediğine kani oluyorlar ve adamı uzaklaştırıyorlar.

Hz. Musa (a.s) diyor ki: “O size gerçeğin kokusunu aldığını söyleyecek” diyor Moşiyah için. Buraya bir Haham Hollander gelmişti hani, benim bu bilgiden haberim yok ilk defa öğreniyorum. Yeni İngilizce bir kaynaktan öğrendik. “Ben Moşiyah’ın kokusunu alıyorum” dedim. O da dedi ki “Benim burnum pek koku almaz” dedi, “Ama görüyorum ve duyuyorum” dedi. Koku alma demek ki kaderde söylenecek bir söz. Biz de Hz. Mehdi (a.s) öncüsü olduğumuz için Allah bize de ilham ediyor. Aynı Hz. Mehdi (a.s)’ın söyleyeceği sözü Allah bana da söyletiyor. Tevrat’ta bu 3500 yıllık bilgi. Hakikaten benim hiç haberim yoktu böyle bir şeyden. Hahamlar bu konuları bildikleri için, ben bazı şeyleri doğal olarak konuşuyorum onlar da buna hayretle bakıp hüsnüzan ediyorlar. Yani onları çok şaşırtıyor. 3500 yıllık bir gelenek bu, kimsenin bilmediği bir gelenek. Benim de bilmem mümkün değil daha yeni öğrendim.

 

MANNA

Hz. Musa (a.s) Tevrat’ta biliyorsunuz altın buzağıyı manna haline getiriyor, toz halinde getiriyor beyaz bir toz. O tozun bir kısmını suya karıştırıp orada talebelerine içiriyor. Onlara görüş keskinliği veriyor bu, vesile oluyor. Düşünce keskinliği, hafıza keskinliği ve beyin gücünün olağanüstü artması gibi etkiler meydana getiriyor. Altın normalde sadece eriyor biliyorsunuz tozu olmaz altının. Yani suda eriyen bir toz olmaz. Suda eriyen toz haline getiriyor. Bir kısmını da denize savuruyor, deniz de balıklarla doluyor ve çok fazla bıldırcın gelmeye başlıyor. Allah mannayı vesile ediyor olabilir. (Mısır’dan Çıkış, 32 Bab, 1/6.)

 

MUSEVİ KAYNAKLARINDA MOŞİYAH -HZ. MEHDİ (AS)- HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Musevilere, hahamlara “Moşiyah olduğundan şüphelendiğiniz kimse olursa ziyaretine gidin. Kutsal topraklarda da olsanız ona gidin. O çekingendir. Ona dikkatlice bakın, gözünüzü Moşiyah’tan çekmeyin. O mutlaka önce konuklarından gözünü çekecek. Konuşurken gözlerine pek bakmayacak” diyor. “Çekingen birisidir” diyor Moşiyah için. Ama şüphelendiğinizde gidip mutlaka onu anlamaya çalışın diyor hahamlara Tevrat kaynaklı bilgilerde. “Kutsal topraklarda da olsanız ona gidin” diyor. “O çekingendir ona dikkatlice bakın, gözünüzü ondan çekmeyin. O mutlaka önce konuklarından gözünü çekecektir” diyor. “Konuşurken gözlerinize pek bakmaz” diyor. Yani “hahamlar geldiğinde öyle bir tavır gösterir” diyor. “Oradan da anlayabilirsiniz” diyor. Yani alametlerinden biri olarak söylüyor. Hz. Davut (a.s) soyundan olacağını söylüyorlar.

“Rabbim, Moşiyah’ı şimdi gönder çünkü bu halk beni dinlemiyor, kardeşimden başkasına malik olamıyorum.” Hz. Musa (a.s)’ın tam sözünün bu olduğuna inanıyor Museviler o devirde. Yani Tevrat’taki görüş bu.

“Moşiyah koku algısıyla hüküm verebilecektir.” (Sanhedrin, 93 / B) Yani tabii orada bir ima var.

“Bakın, kulum başarılı olacak, üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yükselecek.” (Yeşeya 52 / 13.) Moşiyah için.

Musevi inancına göre Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İshak (a.s)’dan da üstün Moşiyah. “İbrahim ve İshak’tan üstün olacak ve çok yükseklerde meyod seviyesine yerleşecek. Bu Adem, Musa ve Davut’un baş harflerinden meydana gelir” diyor.

Yine Tevrat kaynaklarında Moşiyah Mehdi için; Adem (a.s) ve Musa (a.s)’ın hikmetini aşacağı söyleniyor.

“Yoksulları adaletle yargılayacak.” (Yeşeya 11/4) Yoksullara yardım edecek Moşiyah.

 

3500 YILLIK ESERDEKİ BİLGİ: “MOŞİYAH'I ROMA'NIN KAPILARINDA ARA”

“Yeşuya Ben Levi, Eliyah ile Revişimon mağarasının girişinde karşılaştı. Ve sordu; Moşiyah (Mehdi (a.s)) ne zaman çıkacak?” Bak, 3500 yıllık bilgi. “Eliyah dedi ki: Git, kendisine sor. Onu nerede bulabilirim?” Moşiyah’ı soruyor. “…Nerede bulabilirim? Roma’nın kapılarına gidip onu ara” diyor. İstanbul’un kapılarında. Roma o zaman İstanbul 3500 yıl önce. Roma’nın kapılarında ara diyor.  (Tehilim 95/7, Sanhedrin 98/A.)

Museviler üçüncü tapınağı Moşiyah’ın yapacağına inanıyorlar. Yani Mehdi (a.s)’ın. Üçüncü tapınak, son kere yapılıyor.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (6 Mart 2016; 22:00)

 

ARAP BAHARINA İŞARET EDEN HADİS

“Şam’daki fitne döneminde Doğu’daki krallar mahcup edilecek” diyor. “Sonra Araplar da mahcup edilecek.” El Rifai’de, hadis. “Kralların küçük düşürülmesinin ardından öyle yıllar gelecek ki geçen bulutların üzerinde biriken bulutlara benzeyecek.” Ayette var ya “Üst üste yığılmış bir buluttur.” (Tur Suresi, 44) “Öyle ki bulutlar ayın ışığını bile kaplar da elini uzatan bir adam gece elini bile göremeyecek.” Ayette de var yine buna benzer. “Her yıl bir öncekinden daha zorlu geçecek. Bu on iki yıl sürecek.” (Seyit Rami El Rifai, s.78) 2011 yılında başlamıştı Arap Baharı. On iki yıl geçince 2023. 2023’te son buluyor olaylar. Demek ki Tayyip Hoca’nın verdiği bilgi de doğru. Şam’daki fitne döneminde doğudaki krallar aşağılanmış olacak. Sonra Araplar da aşağılanacak. Küçük düşürüyorlar, mahcup ediyorlar ya şu an. Hepsi için değil de tabii büyük bölümü için bu geçerli.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (6 Şubat 2016; 22:00)

 

PEYGAMBERİMİZ EĞLENCEYİ TEŞVİK ETMİŞTİR

“Resulullah ferman etti: “Eğlenin ve oynayın çünkü ben dininizde ağırlık ve baskı görmekten hoşlanmıyorum.” (Kettani, Et-Terâtîbu'l-İdâriyye, 11/157) Bakın, kim söylüyor? Resulullah (s.a.v.) söylüyor.

İmamı Gazali diyor ki; “Eğlence kalbe rahatlık verir. Fikri yorgunlukları hafifletir, daima zorlanan ve ciddi işlerle meşgul edilen kalpler körleşir. Eğlence ile kalbi rahatlattırmak ciddi iş görmesi için ona yardım etmek demektir.”

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (5 Şubat 2016; 23:00)

 

HADİS AÇIKLAMASI

İmam Ali buyurdu: Şam’da Batı tarafından kurşun renkli beygir sahiplerini ve sarı bayraklıları bekleyin. Şam’a yerleşirler. Bu, büyük açlık ve kızıl ölüm dönemidir. Bu olay da olduğunda Dimeşk (ŞAM)’ın Haresta denilen köyünün yıkılmasını bekleyin. Bu da olduğunda KARACİĞER YİYENİN OĞLU SÜFYANİ KURU VADİDEN ÇIKAR. Şam minberine oturur. Bu olayda olduğunda Hz. Mehdi’nin hurucunu bekleyin.

(Şerhu İhkakul Hak , 29. Cild, sayfa:587.    Kitabul Cifr İmam Ali, sayfa: 676)

Yeni hadis; "İmam Ali buyurdu; Şam'da Batı tarafından kurşun renkli beygir sahiplerini." Kurşun renkli; bakın görüyor musunuz, askeri araçları nasıl açıklıyor? Kurşun renkli beygir olmaz. Askeri araçları bak, Peygamber (s.a.v.) 1400 yıl öncesinden açıklıyor. "Batı tarafından kurşun renkli beygir sahiplerini ve sarı bayraklıları bekleyin. Şam'a yerleşirler. -YPG'nin bayrağı sarı- ve bu büyük açlık ve kızıl ölüm dönemidir." Bakın, "Bu büyük açlık ve kızıl ölüm dönemidir." Komünistler, kızıl komünist diyoruz ya kızılların saldırısı. Onlar kanalıyla insanlar ölecek diyor bir de açlıktan insanlar ölecek. Şu an görüyorsunuz. "Bu olay da olduğunda Dımeşk'in -yani Şam'ın- Haresta denilen köyünün yıkılmasını bekleyin." Haresta da biliyorsunuz, yerle bir oldu. O bölge yerle bir oldu, bombalandı. "Bu da olduğunda karaciğer yiyenin oğlu Süfyani kuru vadiden çıkar." Yani Süfyan’ın oğlu şu an atağa geçti, bütün Suriye'yi alıyor. "Şam minberine oturur." Yani yeniden kontrolü ele alıyor. "Bu olay da olduğunda Mehdi (a.s)'ın hurucunu bekleyin artık." diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Mehdi (a.s) zahir olur. Bak diyor, Şamda bir fitne olur. Bu fitnenin başlangıcı ÇOCUK OYUNUDUR. “Çocuk oyunuyla başlar” diyor. Çocukların duvara yazdığı yazıyla başladı. On iki-on üç tane çocuk duvara yazı yazdılar, ondan sonra başladı Suriye'deki iç ayaklanma.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (21 Ocak 2016; 23:00)

 

MÜNAFIKLAR İMKAN BULURLARSA HER TÜRLÜ ALÇAKLIĞI YAPARLAR, ANCAK İMKANLARI ELVERMEDİĞİ İÇİN ÇOĞU ŞEYİ GERÇEKLEŞTİREMEZLER

Sürekli Müslüman’ın aleyhine çalışır münafık. Yani 24 saat ne şeytanlık yapacağını ne pislik yapacağını düşünür. Sabah kalktığından akşama kadar adilik peşindedir. Ama gücü yetmediği için az eylem yapar. Yoksa ona imkân verilse bayağı şirret ve çok alçaktır münafıklar. Her türlü adiliği yaparlar. Yani casusluk da yapar,  itlik de yapar, adilik de yapar. Müslümanların aleyhine her türlü faaliyeti yapmak ister. Ama imkânları elvermediği için sıkışıp kalır. Allah diyor ayette, “Arada bocalayıp dururlar. Ne onlarla, ne bunlarla…” (Nisa Suresi, 143) diyor. Kuvvet hangi tarafa geçerse o tarafa geçer. Mesela İngiliz derin devleti deşifre olmaya başladı ya, şimdi bakın, taraftarları hemen onları satmaya başladılar. Hemen harcadılar. Anında. Bütün yancıları bırakıyor deşifre oldukları için. Ama yancılar onu bırakınca uslanmaz. Yeni bir ahlaksızlığın, yeni bir boyutun içine girerler. Yeni bir eylem şekli içine girerler. Münafıkta uslanma olmaz, ayet ona dikkat çekiyor. “Ancak kalpleri parçalanırsa dururlar” diyor. “Onların kalpleri parçalanmadıkça, kurdukları bina kalplerinde bir şüphe olarak sürüp-gidecektir.” (Tevbe Suresi, 110) diyor.

Şeytanın insan şeklidir münafık. Sürekli haysiyetsizlik yapar. Pislik yapar. O pislikten çıkarırsın başka pisliğe girer. O pislikten çıkarırsın başka pisliğe girer. Yani nefsi sürekli şeytani emirler verdiği için sakinleşemez.

“Bu işten bize ne var ki?" diyorlardı.” (Al-i İmran Suresi, 154) diyor ayette. Münafıklar hep menfaat peşinde. Mesela derin devlete hizmetçilik yapıyor, yalakalık yapıyor. Onunla kar edeceğini, İngiltere’de mesela bir iş bulacağını düşünüyor. Ona bir şey kazandıracağını düşünüyor ama baktı ki rezil rüsva olan çok sıradan bir örgüt yapılanma, çok rahat aşağılanıyor, o zaman bırakıyor. Ama bırakınca yeni bir melanetin içine girer. Yeni bir pislik arayışına girer. Onun için münafığın izlenmesi çok önemlidir. Yani sürekli pislik yapacağı için yeni yeni adilikler yapacağı, rahat durmayacağı için Müslüman sürekli teyakkuz halinde durmak durumundadır.

“Bu işten bize bir şey olsaydı, biz burada öldürülmezdik” (Al-i İmran Suresi, 154) diyorlar. Ölsen ayakta kalır mıydın sen serseri? Bak, “Bu işten bize bir şey olsaydı, biz burada öldürülmezdik” diyor. Öldürülme ihtimalini o şekilde vurguluyor. Hâlbuki Allah takdir ettiyse zaten ölürsün.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (19 Ocak 2016; 22:00)

 

GEÇMİŞTEN BERİ DERİN DEVLETLER HALKI İZLEMEK İÇİN TARASSUT KULESİ ADI ALTINDA KULELERİ KULLANMIŞTIR

Babil Kulesi, deccaliyetin bir sembolüydü zamanında. Deccal taraftarları o kuleyi sembol olarak kullanıyorlardı. Sonra o Tarassut Kulesi tabiriyle çeşitli gizli yapılanmalar tarafından da sembol olarak kullanıldı kule. Bunlar içinde Galata Kulesi kutsaldır. İngiliz istihbaratının Ortadoğu’daki hakimiyet amblemidir bu. Tarassut Kulesi olarak onlar değerlendiriyorlar, adına Tarassut Kulesi diyorlar. Yani izleme kulesi Tarassut Kulesi. Bu hatta Yehova Şahitleri’ne de sembol olarak geçmiştir. Onların da Tarassut Kulesi dergileri falan vardı böyle, kule resimleri olarak kullanırlardı. Eski Yunan’da falan da vardır bu sembol. Yani derin devlet sembolü olarak kullanılır halkın izlenmesi, halkın gözlenmesi istihbarat.

Firavun da diyor ya, “bana bir kule yap” diyor, “onların Allah’ına çıkayım” diyor bir gözlemleyim etrafı.” Aslında Allah’a karşı mücadele için istiyor o kuleyi.

Galata Kulesi de tipik bir Tarassut Kulesi. Üst tarafına iki ilave daha yapılmıştır, ahşap; tarassut amacı ile. İngiliz bayrağı var dikkat ederseniz. Bu İngiliz istihbaratının sembolü olarak kullanılır yani İngiliz derin devletinin Ortadoğu’yu izlemede bir sembolüdür. Ortadoğu’ya üstünlüğünün sembolü olarak kullanılır, hakimiyetin, halkı kollamanın yani derin devlet çalışmasının gizli istihbaratın bir sembolü olarak.

 

DECCALİYET GALATA KULESİ'Nİ SEMBOL OLARAK KULLANIYOR

Mümin Suresi 36 “Firavun (alayla) dedi ki: 'Ey Haman, bana yüksek bir kule bina et; Tarassut Kulesi “belki o yollara ulaşabilirim,” çeşitli yolları kontrol edeceğim diyor, ulaşabilirim. “göklerin yollarına.” diyor. “böylelikle Musa’nın ilahına çıkabilirim” yani dinle mücadele için istiyor bu kuleyi yani Müslümanlarla mücadele etmek için istiyor. “çünkü ben onun yalancı olduğunu sanıyorum.” Deccalin böyle bir kuleye ihtiyacı oluyor. Galata’nın bir suçu yok ama deccaliyet onu sembol olarak kullanıyor, çok dikkatli olmak lazım.

 

TEVRAT'TA DA GÖZCÜ KULESİNE DİKKAT ÇEKİLEN İFADELER VARDIR

Bu gözcü kulesi Tevrat’ta da geçer yani Mason sembolüdür mesela Yeşeya 21/8: “Gözcü dedi ki: Ey Efendim, her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor ve her gece yerimde nöbet tutuyorum” diye bağırdı.” Adamlar orada gözcü kulesinde nöbet tutup bakıyorlar. Bu Tevrat’ın hükmü. Bak, “Ey Efendim, her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor her gece yerimde nöbet tutuyorum.” Yani gece gündüz oradan gözlüyorum diyor insanları.

Mesela Yeşeya 5/2 “Toprağı belleyip” yani toprağı yarıp “taşları ayıkladı” bu semboldür tabii taş. Kafasız adamları ayırdı. “Seçme asmalar dikip.” Yani kaliteli insanlar yetiştirip. “Orta yere bir gözcü kulesi yaptı” yani iyi izleme. Mika 4/8 “Ve sen sürünün gözcü kulesi olan ey Zion, kentin doruğu eski egemenliğine kavuşacaksın, ey Yeruşalim, krallığını yeniden elde edeceksin” yani o şehre yeniden hakim olacaksın. İngilizler de bir gün İstanbul’a hakim olacaklarına eminler.

 

GALATA KULESİ DAHA ÖNCE MASONİK TOPLANTILAR İÇİN DE KULLANILAN BİR YERDİ

Galata Kulesi'nde uzun zaman Masonik toplantılar yapıldı. Yani masonların toplanma yeriydi Galata Kulesi, o bilinmeyen bir özelliğidir. Hatta Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Galata Kulesi'nin girişinde bir üçgen içinde bakan göz vardı, o sonradan çıkarıldı, bakır levha içerisinde. Orası aynı zamanda bir mason mabedidir, Galata Kulesi. Masonik toplantılar yapılan bir yerdi daha önce ama şu an kullanılmıyor o anlamda.

 

RESMİ BELGELERDE İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN TÜRKİYE'Yİ BÖLME KARARI ALDIĞI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR

Resmi belge sunuyorum. Belge numarası 966 çok vakit geçtiği için halka açılıyor bu belgeler. Belge numarası 633,219- 29 Aralık 1919. Türk meselesinde üçüncü gizli toplantı; bak “Kürt kabileleri, İngiliz Fransız hakimiyetine konacak, Kürdistan’da hiçbir şekilde Türk bırakılmayacak” Türk istemiyoruz diyor orada. Nasıl bırakmayacak? Öldürerek şehit ederek, şu an yaptıkları gibi. “Tek Kürt devleti mi yoksa birçok küçük Kürt devleti mi kurulacağı düşünülecek.” Şu an ne yaptılar işte kantonlar şeklinde yaptılar, orada Türkmenleri bıraktılar mı? Bırakmadılar, şehit ettiler. İki yüzyıl önce alınan karar uygulanmış mı? Uygulanmış.

 

CHATHAM HOUSE İLE CFR AMAÇLARI AYNI OLAN İKİ KURULUŞTUR

Chatham House’a Amerika Birleşik Devletleri merkezli CFR Dış İlişkileri Konseyi ayrıca bağlı. Londra merkezli Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü de yine aynı yer, birbiriyle tek çatı altında birleşmişler. Bu Rothchildların Güney Afrika da taşeronu var Lord Alfred Milner; yeni dünya düzeni için faaliyete başlıyorlar, batı dünyasında başı çekecek devletleri dış politikada bu kurumlar yönetti. Ama ne yaparsa yapsınlar Mehdiyet’e hizmet edecekler ve ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar.

 

ATATÜRK’ÜN YANINDA HIZIR (A.S) VARDI

Hızır (a.s) olmadan Atatürk adım atamazdı. Her an öldürebilirlerdi, şehit edebilirlerdi, her an. Defalarca suikast yapıldı. Hiçbiri etkili olmadı. Hızır (a.s)’ın korumasındaydı. Yanında zaman zaman paşa konumunda gelir, memur gibi gelir. Bilmem şöyle ya da böyle olur. Hızır (a.s) olmadan yapamaz.

 

DARWİNİST VAHŞETE BİR ÖRNEK: MUMYALANMIŞ İNSAN KAFALARI ALTINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK

Horatio Gordon Robley, İngiliz general Yeni Zelanda’da yerli halkın kesilmiş kafalarını mumyalamış, evinde bir duvarın tamamını kaplayacak şekilde. Hani yapıyorlar ya, hayvan vuruyorlar sonra onu mumyalayıp, onun gibi. Adamların kafalarını mumyalamış, kurutmuş, onların önünde fotoğraf çektiriyor. Koleksiyon yapmış. Darwinistler de buna sanat diyorlar. Biz şimdi insan kafası olduğu için gösteremiyoruz. Bak insan kafalarından ama çok büyük bir alana, kesilmiş adamların kafalarını mumyalamış, normal insan kafası duvarda duruyor yan yana, sıra sıra. Otuz tane falan. Evrime delil olarak onu kullanıyor, “bakın, bir alt ırk bunlar” diyor, “bozuk ırk, bunlar da kafaları” diyor, “mumyaladım, duruyor” diyor, “herkes görebilir” diyor, altında fotoğraf çektirmiş.

 

İNGİLİZ DERİN DEVLETİ ATATÜRK'E SUİKAST DÜZENLEMİŞTİ

Atatürk suikastı için özel hazırlanan, eğitilen Hint asıllı İngiliz casus Mustafa Sagir vardı eskiler hep bilirler. Atatürk devrinde yaşamış Mustafa Sagir, ünlüdür. Henüz on yaşındayken seçip Londra'ya götürmüşler, özel bir okulda okutmuşlar. Sagir, Oxford'daki Lincoln Koleji'ne girmiş. Burada dört yıl öğrenim gördükten sonra diplomasını alarak Hindistan'a dönmüş. İngilizler kendisine İngiltere'ye sadık kalacağına, kralın taç ve tahtı tehlikeyle karşılaştığı takdirde bu konuda hayatını bile feda etmekten çekinmeyeceğine Kuran-ı Kerim üstüne yemin ettiriyorlar.

İsviçre'den Afganistan'a çeşitli ülkelerde her yerde casusluk yapıyor. En sonunda Atatürk'e suikast için gönderiliyor. Mustafa Sagir, Aksaray'da duvarları Mustafa Kemal ve Enver Paşaların resimleriyle süslü bir eve yerleştiriliyor. Bak İngiliz derin devletinin kurnazlığını görüyor musun? Ondan yana gibi görünüyor, onların çok önemli bir taktiği. Bak Enver Paşa ve Atatürk'ün resimleriyle süslüyor evin içini. Hindistan Müslümanlarının aralarında topladığı üç milyon altını Kuvayı Milliyecilere ulaştırmak için gelen Hint hilafet komitesi azası hüviyetiyle kamuoyuna takdim ediliyor. Yani Hindistan'dan geldi, para getirdi, Müslümanlara verecek. Hem de üç milyon altın.

İnandırıcılığını artırmak için bir ara İngilizler düzmece bir operasyonla Mustafa Sagir'i tutukluyor, bak İngilizler tutukluyor. Yani İngilizlerle alakası olmadığını vurgulamak için yapıyorlar. Kuvayı Milliyeci gençlerle bir evde toplantı halindeyken tutuklanıyor. Kuvayı Milliyeci gençleri de götürüyorlar, onu da götürüyorlar. 17 günlük hapisten kısa bir süre sonra Ankara'ya gidiyor bak, 17 gün tutuyor İngiliz derin devletinin elemanları, sonra bırakıyorlar. Kısa bir süre sonra Ankara'ya gidiyor. Mustafa Sagir Han Hazretleri diye ağırlanıyor.

Mustafa Sagir'in casus olduğunu gönderdiği raporlara görünmez mürekkeple yazılmış Hintçe ifadeleri tespit ederek ortaya çıkarıyorlar. Hintçe yazılar bir tercümana okutulduktan sonra yapılan araştırmalarda Mustafa Sagir'in İngiliz casusu olduğu anlaşılıyor. 1921'de Divan-ı Harb'e veriliyor. İdam kararı çıkıyor ve infaz ediliyor. Bak İngiliz derin devletinin şeytanlığını görüyor musun? Bak kaç aşamada Atatürk'ü şehit etmek için oyun oynuyorlar fakat Allah ayaklarına dolandırıyor.

 

HZ. ALİ (RA), HZ. MEHDİ (AS)'IN KİTAP EHLİ'NE TEVRAT'IN VE İNCİL'İN YANLIŞLIKLARINI AÇIKLAYACAĞINI BİLDİRİYOR

İmam Ali, Hz. Ali (r.a.) keremullahu veche Haydar-ı kerrar yani “döne döne dövüşen Allah'ın aslanı”, Ali Haydar Murtaza diyor ki bir hutbesinde “Mehdi insanlara yanında bir kitapla zahir olur.” Yanında bir kitap olacak. “Bu kitap kafirlere çok ağır gelir. Yahudilerin büyüklerini ve hahamlarını davet eder. Onlara Tevrat'la ders verir. Hristiyan din adamlarını da davet eder. İncil ve Zebur Furkan'ı hazır eder. Onlara bunlarla tartışır ve açıklamalarını ister ve kendisi onlara anlatır. Onlara Allah'ın ve peygamberin emirleriyle hüküm verir.” Bak kitabı olacak diyor, bu çok acayip bir şey. Kitabını onlara verecek, onlara anlatacak diyor. Hristiyanlara İncil'in yanlışlarını anlatacak, doğrusunu da anlatacak diyor. Musevilere de Tevrat'ın yanlışlıklarını anlatacak, doğrusunu anlatacak diyor. Ve onları ikna edecek diyor. Ve kitabı olacak diyor. 1400 yıl önce Hz. Ali (r.a) diyor bunu.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (18 Ocak 2016; 22:00)

 

İNGİLİZ DERİN DEVLETİ EGOİST VE GADDAR BİR YAPILANMADIR. DÜNYEVİ BEKLENTİ İÇİNDE OLAN BİRÇOK YANCISI VARDIR

İngiliz derin devleti egoist bir yapılanmadır, gaddardır. Bunun tabii yancıları vardır, sempati duyanları olur, hizmetçileri olur, uşakları olur, casusları olur. Bu adamlar dünyevi makam peşinde oluyorlar. Şimdi adam ya ahireti ister ya deccalı ister. Cenab-ı Allah diyor ki “Ben size hem dünyada hem ahirette vereceğim.” Deccal da diyor ki “Ben size dünyada vereceğim ama bana casusluk yapacaksınız, yalakalık yapacaksınız, emrimde olacaksınız, bana yardımcı olacaksınız, destek olacaksınız veyahut yardımcı olanlara yardımcı olacaksınız, haberiniz olmadan da hizmet ettiririm” diyor. Bak insanlar daha yeni uyandılar ki daha da uyanacaklar. Hadiste bildirildiğine göre deccal beraberindekilere “çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et, akan bir nehir, yemyeşil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş dağı mevcuttur” diyor. Yani bak, “savaşlar olur kan dökülür ama sen gelirsin İngiltere’ye yeşillikler içinde yaşarsın, yer içersin, rahat edersin yahut Amerika’ya evanjeliklerin olduğu yere gönderirim orada da rahat edersin. Bizim Hindistan’da, Pakistan’da, Türkiye’de de yancılarımız var” diyor

Bizim kendi tespitimiz Türkiye’de İngiliz derin devletinin yüzlerce yancısı var. Alenen ve açıkça faaliyet yapıyorlar. Şimdi bu deşifre olunca, açıklanınca bir hoş oldular. Yani bir haller oldu bunlara, ortalık karıştı. Bu densizliği bırakacaklar, zulmü bırakacaklar. Suriye ve Irak’ı kutsal topraklar olarak görüyorlar. Orada sadece Ehli Kitap’ın yaşaması gerektiğine inanıyorlar. Kardeşim, yine git yaşa sana kimsenin bir şey dediği yok. Niye adamları yok ediyorsun? Onlar da olsun, sen de ol. “Yok orada hiçbir adam olmayacak” diyorlar. “Boş arazi olarak istiyoruz” diyorlar. Hakikaten yüzde yetmiş-seksenini yok ettiler halkın. Şu an yüzde yetmiş-seksen kimse yok. “Geri kalanı da yok edeceğiz” diyorlar. Bütün dünyanın gözü önünde oluyor adamlar da anlamıyor.

 

SİYONİZM’İN TEKNİK OLARAK UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİL. İSRAİL’İN DÜNYA HAKİMİYETİNDEN KASIT İSRAİL SOYUNDAN OLAN MEHDİ’NİN DÜNYA HAKİMİYETİDİR

Siyonizm’in yani bazı insanların kafasında gelişen, hayal edilen Siyonizm’in teknik olarak uygulanması mümkün değil. Yani bütün dünyaya hakimiyet falan. Şimdi düşünün, başka gruplar da oluyor çok küçük, mesela Dürziler dünyaya hakim olacak desek, zaten bir avuç bu adamlar nereye dünyaya hakim oluyor? Mantığı olmayan şeyi zorlamanın bir alemi yok. Tevrat’ta “İsrail dünyaya hakim olacak” diyor “Ben-i İsrail.” Yani “İsrail’in soyundan bir fidan çıkacak ve her yerde Allah anılacak” diyor. Burada Mehdiyet açık açık ifade ediliyor. Benim kitaplarımda anlatılıyor. Yani Siyonizm değil bu hakimiyet, İsrail’in dünya hakimiyeti. “İsrail’in soyundan bir fidan çıkacak bu dünyaya hakim olacak.” Bu fidan işte Hz. Mehdi (a.s)’dır, Moşiyah’tır. Hatta “İstanbul’u da Yakupoğulları fetheder manen.” diyor. Yakupoğulları dediği İsrailoğulları yani Hz. Mehdi (a.s) ve yine Musevi soyundan olan bazı talebeleriyle faaliyet yapar ve İstanbul’u manen alır, anlamı bu.

 

İNGİLİZ DERİN DEVLETİ DİREK KATLİAM YAPMAZ, BİRİLERİNE YAPTIRIR

İngiliz derin devletiyle çok akılcı mücadele yapılması gerekiyor. Birçok taktik uygulayabilirler. Birincisi dikkat dağıtabilirler. Derler işte “Amerika yapıyor” yahut cepheyi yayabilir. Yani mücadele edilecek derin devlet yapılanmasını yayabilir. Mesela hiç ummadığın yerlere insanları gönderebilir. Afrika’ya olayı taşıyabilir, başka yerlere taşıyabilir ve insanı boğmak isteyebilir böyle. İngiltere ve Londra’nın üstünde durulması gerekiyor. Mesela İngiliz derin devleti direk katliam yapmaz, birilerine yaptırır. Mesela Güney Amerika’da çok fazla katliam yaptı. Direkt yapmıyor, birilerine yaptırtıyor. Hatta silahı da birilerine verdirttiriyor. “Sen bunlara silah ver” diyor, veriyor adam. Bu anlamda evanjeliklere kafayı takmak hata olur.

 

TÜRKİYE'YE MODERN İSLAM ANLAYIŞI HAKİM OLMAZSA BUNU BAHANE EDEREK TÜRKİYE'Yİ YOK ETMEK İSTEYECEKLERDİR. MODERNLİK DEVLET POLİTİKASI OLMALI

Modern İslam anlayışının dışında Türkiye’yi kurtaracak bir şey yok. Yani Türkiye modern bir ülke olmazsa batar söyleyeyim. Mutlaka bir devlet politikası olarak bunun yapılması gerekiyor. En hayati konu modern Türkiye. Yoksa mesela ben bakıyorum gençlerden bana çok fazla yazı yazan oluyor, müthiş bir Musevi nefreti var ve müthiş bir bağnazlık hakim. Mesela müziğe şiddetle karşılar. Akşama kadar diskodan çıkmayan gençler bana yazıyor, şiddetle müziğe karşı. Yani bağnazlığın kapısını açan o. Mesela adam blue jeanle geziyor ağzında sakız falan ama yarın bir gün IŞİD mantığı gelişse, El-Kaide, Taliban mantığı gelişse bakın açıkça söyleyeyim direkt o tarafa tavrını koyar. Yani direkt o mantığın içerisine girer. Seçim yapın iki taraftan birini desen o tarafı seçer. Çünkü orta yol yok dersen, birini seçin dersen o tarafı seçer. Büyük bir tehlike bu. Müzik olmayan bir İslam, böyle bir Müslümanlık ayakta kalmaz. Kadınların rahat giyinemediği, erkek çocuklarına bile kadın muamelesi yapılan bir İslam anlayışı batar, mümkün değil. Bak adamlar emek emek bunu elde etmişler yıllar içerisinde.

 

ATATÜRK NUTUK'TA İNGİLİZ DERİN DEVLETİ’NİN OYUNLARINI DETAYLI OLARAK ANLATMIŞTIR

Rahmetli Atatürk ne yamanmış. Hayret ediyorum. Bak, diyor ki, -İngiliz derin devletini Nutuk'ta anlatıyor- “Türklerle Kürtler arasında bir kardeş harbine sebebiyet vermek için Kürtleri İngiliz himayesi altında müstakil bir Kürdistan kurma planına iştirak etmek üzere tahrik ettiler. Bu teşebbüslerini tahakkuk ettirmek için büyük paralar harcadılar. Her türlü casusluğa başvurdular. Bak, her türlü casusluk. Bu suretle Noel isimli bir İngiliz subayı, uzun bir zaman Diyarbakır'da gayretler sarf etti. Ve faaliyetlerinde her türlü aldatma ve sahtekarlığa başvurdu.” İngiliz derin devleti elemanlarında, bakın, aldatma ve sahtekarlık ana konu oluyor. Şimdi Atatürk, rahmetlinin görüyor musunuz sözünü? Ve İngiliz derin devleti hep bununla başarılı olmuştur. Aldatma, sahtekarlık, iki yüzlülük, çaktırmadan fitne yapmak, pislik yapmak, kendini sezdirmemek. Bunların yüzünden anlamak mümkün değil. Hiç çaktırmadan mesela istese senden yana da görünür ama alttan alta köpek gibi İngiliz derin devletine sadakatini devam ettiriyor, hayret edilecek şey. En sonunda genellikle cinayetle sonuçlanıyor. İngiliz derin devleti bunları yok ediyor. İntihar süsü altında, şu süsü altında bu süsü altında yok ediyor. Ama köpeklemesine bir sadakat gösteriyorlar. Deccalin bir büyüsü bu. Hadislerde de söyleniyor deccalin insanlığa büyü yapacağı.

 

MÜSLÜMANLARIN ÇOĞU KENDİLERİNİ EZEN SİSTEMİN ARKASINDAKİ ASIL UNSURUN İNGİLİZ DERİN DEVLETİ OLDUĞUNU BİLMİYOR, YANLIŞ YERE YÖNELİYORLAR

Mesela komünist sloganlar atılıyor. “Kahrolsun Amerika, go home Amerika”, İngiltere ile ilgili tek kelime edilmez. Asıl yöneten İngiliz derin devleti olduğu halde dünyanın hiçbir yerinde duyulmamıştır. Sol örgütlere İngiliz derin devleti hakimdir, bütün terör örgütlerine hakimdir. Onlara sadece Amerika lehinde slogan attırır, İslam ülkelerinde de İsrail ve MOSSAD, Amerika başka bir şey dedirtmez.  Kendilerini inim inim inleten mahvedenin İngiliz derin devleti olduğunu bilmiyor Müslümanlar. Hayret edici şekilde bilmiyor. Hiç alakası olmayan bir hedefe yöneliyorlar. Asıl yönlendirilen hedeflere yönleniyorlar, orada çok büyük hata yapıyorlar. Mesela Irak’ın işgalini İngiliz derin devleti organize etti, Amerika yapmış gibi göründü. İşgal gerekçesini ortaya koyan İngiliz derin devletidir. 2010’da MI6’nın Başkanı İran iki yıl sonra nükleer silah yapacak dedi, adamlar bunu yedi,  birkaç açıklama yaptılar. Eski başbakanların bayağı bir bölümü İngiliz derin devletinin emrindedir. Onların açıklamalarıyla birleşti konu kapandı, Amerika müdahale kararı aldı. Amerikan ordusu hep çiftçilerin çocukları, hep petrolcülerin çocukları, ziraatçıların çocukları, hayvan güdücülerin çocukları garibandır onlar, bilmiyorlar. Geldiler orada savaştılar sonra akıl hastası oldular. Habire kendilerini öldürüyorlar şu an. İngiliz derin devleti çok acımasız, zalim bir örgüttür. Onları böyle intihara teşvik eden de onlardır.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (17 Ocak 2016; 22:00)

 

MÜNAFIK HER MÜSLÜMANI RAHATSIZ ETTİĞİNDE, ALLAH'IN BELA VERMESİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞMIŞ OLUR. MÜSLÜMANIN DA SEVAP ALMASINA VESİLE OLUR

Münafığın bir özelliği de Müslüman’ı rahatsız etmek istemesidir. Ne kadar zarar verebilirsem o kadar zarar vereyim kafasında olur. Yani lafıyla rahatsız etmek ister, sözüyle rahatsız etmek ister, tedirgin etmek ister, pislik yapacağını ima eder. Küçük, ufacık bir zarar bile onun için çok önemlidir kendi kafasına göre. Halbuki o Müslüman’a her seferinde sevap kazandırır, her seferinde de kendisine bir bela kazandırır. Adım, adım o cehennem çukuruna doğru yaklaştırır kendisini. Her konuşmasında cehennemi biraz daha genişler. Her Müslüman’ı rahatsız ettiğinde cehennem onu biraz daha kendine doğru çeker. Ve dünyada da o belalar onu biraz daha sarmaya başlar. Mesela bir tümörün ilk hücresi Allah’tan emri alır. Sen münafıklık yapıyorsun ama hücreye ses soluk dinletemiyorsun. O seni sarar. Allah belanı verir. Sen kendini çok bağımsız zannediyorsun. İşte, “Benim dilimi kimse anlamaz, konuşmamı kimse anlamaz.” Sen nihayetinde zavallı bir varlıksın. Nesin yani? Yemek yemezsen ölürsün, nefes alıp vermezsen ölürsün. Her şeye muhtaçsın. Zavallının tekisin. Nereye büyükleniyorsun? Bu derin devlet elemanlarında böyle bir Allahlık iddiası oluyor, büyüklük iddiası. Yani halktan farklı olmak. Halkın okumadığı kitapları okumak, halkın bilmediği şeyleri bilmek, halkın zekasının üstünde olmak, halktan daha akıllı olmak, halkın görüşemediği adamlarla görüşmek, halkın bilmediği planlar yapmak, halkın bilmediği sinsi olayların içerisine girmek. Ahlaksız; bunun sonucunda sadece çöküyorsun, mahvoluyorsun yani ve sürünüyorsun ve huzursuz yaşıyorsun, Allah belanı da veriyor. Adım adım belanın içine yaklaşıyorsun. Mümin de huzur içinde yaşıyor.

 

AYET AÇIKLAMALARI

“Bedevilerden geride bırakılanlar, sana diyecekler ki: 'Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti” (Fetih Suresi, 11) Yani annem bırakmadı, babam bırakmadı, malım vardı, işte arkadaş çevrem bırakmadı. Sen Allah için mi yaşıyorsun, ailen için mi yaşıyorsun, arkadaşların için mi yaşıyorsun? Allah için yaşıyorsan kendi kararını kendin vereceksin. “Ailen nerede?” diyorum, “Dışarıda” diyor. “Dışarı nerede?” diyorum, “Beynimin içinde” diyor. Beyninin içindeki görüntü sana nasıl talimat veriyor da seni İslam yolundan alıkoyuyor? Bu kadar mı aklın zayıf? “Beynimin içindeki görüntü bana müsaade etmedi” diyor. Allah sana “Git” diyor. Beyninin içindeki görüntü de “Gitme” diyor. Sen Allah’a uysana. Beyninin içindeki görüntüye ne uyuyorsun? “Çok canlı duruyor” diyor, “Gerçekmiş gibi” diyor. Gerçekmiş gibi olması, önemli değil. O bir hayal. Mutlak gerçek olan Allah’tır.

Şeytandan Allah’a sığınırım; “Hayır, siz Peygamberin ve mü'minlerin, ailelerine ebedi olarak bir daha dönmeyeceklerini zannettiniz.” (Fetih Suresi, 12) Yani bir daha işini kaybedeceği, okulunu kaybedeceği, arkadaş çevresini kaybedeceği, bir daha dönemeyeceği, öleceği, yaralanacağı, suikasta uğrayacağı. Sen orada kalıyorsun, gidiyorsun; Müslümanlar uzun uzun yaşıyor ama sen kanserden ölüyorsun, araba kazasında ölüyorsun, beyin kanamasından ölüyorsun. Veyahut ölmüyorsun ama sürünüyorsun. Kelimenin tam anlamıyla sürünüyorsun. Ne kazanıyorsun yani? Her anın bir sürünmeyle geçiyor.

 

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."