Evrim Aldatmacası

Adnan Oktar'dan İlk Kez Duyulan Açıklamalar2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (3 Mayıs 2016; 12:00)

 

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E VAHYİN GELİŞİ VE BAŞKA BOYUTTAKİ BİR VARLIĞIN BİZİM BOYUTUMUZLA BAĞLANTIYA GEÇTİĞİNDE OLUŞAN AĞIRLIK HİSSİNİN BİLİMSEL AÇIKLAMASI

Bu gravitonlar yer çekimini belirleyen partiküller biliyorsunuz. Bunlar üst boyutlarda daha fazla bulunuyor. Üst boyuttan bir varlık bizim boyutumuzla bağlantıya geçince bizim boyutumuza süpürülmeye başlıyorlar. Yani oraya doğru gelmeye başlıyorlar. Bu teknik bir terim yani. Cebrail (a.s) bizim boyutumuzla bağlantıya geçince tam o noktada yer çekimi çok artıyor. Aynı şekilde cinlerle bağlantıya geçenler de çok daha az miktarda bunu hissediyorlar. Ağırlık hisseder mesela cin koluna geldiğinde kolu kurşun gibi olur. Bütün cinciler bilir. Böyle elektrik süpürgesiyle çekilmesi gibi o gravitonlar, bu partiküller bizim boyutumuza doğru akmaya başlıyorlar. Yani emiliyorlar oraya doğru. Cebrail (a.s) de geldiğinde o boyuttan geldiği için maddede o tarzda bir değişiklik oluyor. Peygamberimiz (s.a.v.)’e müthiş bir ağırlık geliyor Ama sonra gittiğinde ferahlıyor. Zaten insanlar dikkatlice bakmasınlar diye yüzünü tülbentle kapatıyorlar Peygamberimiz (s.a.v.)’in. Peygamberimiz (s.a.v.)’a her vahiy geldiğinde hemen anlıyorlar, terlemeye başlıyor çünkü, kızarıyor, gözünü kapatıyor anlıyorlar vahiy geldiğini. Hemen üstünü genişçe bir tülbentle kapatıyorlar, hiç kimse konuşmuyor, bakmıyorlar da Peygamberimiz (s.a.v.)’e. Sadece vahyi dinliyorlar.

Vahiy geldiğinde hemen başlarını öne eğiyorlar, nezaketen. Bakmıyorlar. Zaten adap edep onu gerektirir. Çünkü baygınlık hali geliyor. Orada oturup seyretmek olmaz. Ama yine de ne olur ne olmaz göz kayar diye yani insanın gözü bakabilir, sahabeler nezaketli olup hemen örtüyorlar yüzünü. Tülbent, ince tülbent ki rahatsız olmasın. Kalın örtü olursa rahatsız olur nefes alamaz. İnce, rahat hava alabileceği gibi tülbentle örtüyorlar. Çok sık nefes almaya başlıyor. Vücuda çok basınç olduğu için yani herhalde kalp atışı da çok yükseliyor anladığım kadarıyla çok çok sık nefes almaya başlıyor. Yani bir koşan adam gibi, vahyin ağırlığından. Böyle inci tanesi gibi tertemiz terler dökülüyor alnından yüzünden, o devam ediyor vahiy. Böyle “çıngırak gibi bir ses duyuyorum önce” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Çıngırak sesi gibi tıngır tıngır tıngır gibi bir ses. Yani bir çıngırağı andıran. Tın tın tın gibi ona benzer artık nasılsa anlıyordum o zaman diyor vahiyin geleceğini diyor. Zaten arkasından baygınlık hali geliyor.  Zaten çok manidar bak ayette diyor ki bak Cenab-ı Allah. Şeytandan Allah’a sığınırım; “Ey Muhammed doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.” Bak burada da Cenab-ı Allah işaret ediyor. Ağır. Müthiş bir ağırlık veriyor. Ama bunu zaten cin çağıran herkes bilir. Cinci dünyada milyonlarca bu işle ilgilenen adam var. Hepsi ağırlığı görmüş, duymuştur, bilmiştir yani. Yani bu sadece Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu olayında açıklanması gereken bir durum değil. Cinlerde de aynı sistem oluyor. Çünkü o boyut ikinci boyut, üçüncü boyut. Biz üç boyutluysak onlar dördüncü boyutta olmuş oluyorlar. O boyut farklılığında bu oluyor.

 

PEYGAMBERİMİZ (SAV) MEHDİYET DÖNEMİNDE TELEVİZYONUN OLACAĞINI ÇOK NET ANLATMIŞTIR

İmam Rıza, İmam Mehdi (a.s)’nin özelliklerini anlatıyor. "Aklımda kaldığı kadarını anlatayım" diyor sahabi. "Mehdi insanların en bilgini, en hikmetlisi, en takvası, en halimi, en cömerti, en çok kulluk yapanıdır. Her tarafı görür" diyor. Herhalde televizyon internet ona dikkat çekiyor olabilir. "Onun gölgesi yoktur" diyor, herhalde televizyondaki görüntüsünü kastediyor. Çünkü televizyonda görüntü iki boyutlu olduğu için gölgesi olmaz. Televizyonu çok mükemmel açıklamış. Bak "her yeri görür" diyor. Sağı solu her yeri görür diyor. Gölgesi yoktur diyor televizyondaki görüntünün de gölgesi yok değil mi? "Gözü uyur fakat kalbi uyumaz." Yani kalbi sürekli Allah'la beraberdir diyor. "Ona ilham edilir" Allah kalbine ilham eder. "Kokusu misk kokularının en güzelidir." Çok güzel bir kokusu vardır diyor. "Duası müstecap (kabuldür) hatta dua etse taş ortadan yarılır" diyor. Yevm'ul-Helas 84'te. Yani hiç ummadık şeyler bile olur diyor onun duasıyla. Taş ortadan yarılır, onu mecaz anlamında söylüyor. Yani en olmayacak gibi olan şeyler olur anlamında diyor.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (2 Mayıs 2016; 12:00)

 

HZ. İBRAHİM ZENGİNDİ. ALLAH KURAN'DA HZ. İBRAHİM'İ ZENGİN KILDIĞINI BİLDİRMİŞTİR. AYNI BİLGİ TEVRAT'TA DA YER ALMAKTADIR

Hz. İbrahim (a.s) çok zengindi. Kuran ayetinde, zengin olduğu açıkça belirtiliyor. Aynı şekilde Tevrat’ta da Yaratılış bölümü 24: 34-36. “Adam, “Ben İbrahim’im hizmetkârıyım” dedi. “Rab Efendim’i alabildiğine kutsadı.” Yani “Hz. İbrahim (a.s)’ı alabildiğine kutsadı.” Diyor Cenab-ı Allah. “Ve onu zengin etti. Ona davar, sığır, altın, gümüş, köleler, cariyeler, develer, eşekler verdi. Karısı Sara, ileri yaşta Efendim’e bir oğul doğurdu. Efendim sahip olduğu her şeyi oğluna verdi” diyor. Hz. İshak (a.s).

Yaratılış bölümü 26: 12-13, “İshak o ülkede ekin ekti ve ektiğinin yüz katını biçti.” Allah bereket veriyor. “Rab onu kutsamıştı. İshak bolluğa kavuştu. Varlığı gittikçe büyüyordu. Çok zengin oldu.” Bak, Tevrat’ta “zengin oldu” demiyor. “Çok zengin oldu. Sürülerle davar, sığır ve birçok uşak sahibi oldu. “Filistililer” o zamanın putperest kavmi. O devirde Filisti diye kavim vardı. Gittiler “Filistin” diye adamlar o putperestlerin ismini kendilerine aldılar. Kardeşim, sen Müslüman adamsın. Putperest ismini niye alıyorsun? Nerenin Filistisi? Sen Müslüman adamsın. Hz. İsmail (a.s)’ın evladısın. Filisti’yle alakan yok. Çok büyük hata yaptılar. Onu düzeltmeleri lazım. Yani Filistin denmemesi lazım. “Onu kıskanmaya başladılar.” Kimi? Peygamberi kıskanıyorlar. Filistililer Hz. İshak (a.s)’ı. “Avimelek İshak'a, “Ülkemizden git” dedi, “Çünkü gücün bizim gücümüzü aştı.” Bak, ta o zamanlar Musevileri kovma, gönderme kafası var. Görüyor musunuz? İbrahim (a.s)’ın evlatlarını. Kıskanıyor, zenginliğini kıskanıyor. “Git” diyor. Nereye gidecek? Kendi ülkesi, atasının yeri.

Yaratılış’ta 30:43, Hz. Yakup (a.s) da çok zengin yani Hz. İsrail (a.s). “Yakup alabildiğine zenginleşti. Çok sayıda sürü, cariye, köle, deve, eşek sahibi oldu.” Şimdi kölesi var ama paşa gibi yaşıyor köle. Cariyesi var ama prenses gibi yaşıyor. Yani bizim bildiğimiz gibi değil. Eşek o zamanın arabası. Çok önemli yani. Eşek deyip geçmeyeceksin. Atlar, koyunlar, davarlar, zaten çadır hayatı yaşıyorlar. Süt, tereyağı, bol bol yani.

 

MAL DAĞITIRKEN HESABA VURMAK, GRAMA ÖLÇÜYE VURMAK MÜMİNE YAKIŞMAZ. MÜMİN MALINI HESAPSIZCA GÜZELLİKLE VERİR, SÖZÜNÜ ETMEZ

Sad Suresi 35’te Hz. Süleyman (a.s), “Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana armağan et.” Allah’tan zenginlik istiyor. “Şüphesiz Sen, karşılıksız armağan edensin.” Cenab-ı Allah cinleri bile emrine veriyor. Müthiş bir teknoloji sunuyor.

Sad Suresi, 39. “İşte bu, bizim vergimizdir.” “Benim dağıttığım” diyor Allah. “(Ey Süleyman) Artık sen de hesaba vurmaksızın, ver ya da tut.” Aynı bak, Hz. Mehdi (a.s) gibi. “Mehdi de hesaba vurmaksızın dağıtacak” diyor “malı.” Hesaba niye vurmuyor? Çünkü Müslümanlıkta velayet sisteminde öyle bir şey yok. Hesaba vuruyorsa bir cimrilik vardır. Sen fakire mal dağıtıyorsun, kiloyla niye veriyorsun? Gücünün yetebildiği kadar ver kucağına, gönder. Elbise taşıyabildiği kadar ver. Yiyecek taşıyabildiği kadar ver. Niye tartıyorsun? Niye grama vuruyorsun? Grama vurmak, teraziye götürmek İslam ahlakına yakışmaz dağıtırken. Avuç avuç dağıtacaksın. Bol bol dağıtacaksın. Kuran ona dikkat çekiyor, “hesaba vurmaksızın.” “Hesaba vurma” diyor. Şu kadar dağıttım da demeyeceksin. Şu kadar verdim de demeyeceksin. Zibil gibi, fakire fukaraya öyle dağıtılır.

Yusuf Suresi, 54-56’da, “Biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkân (iktidar) verdik.” diyor Allah. “Güç ve imkân (iktidar)” Yani zenginlik, mal, mülk, iktidar, her şey. “Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız.” diyor Cenab-ı Allah.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (30 Nisan 2016; 12:00)

 

AYETTE BAHSİ GEÇEN “KÜFRÜN BOYNUNA TAKILAN HALKALAR” MANEVİ BİR AZAP ŞEKLİ OLABİLİR

Sebe Suresi 33. ayette Allah ehli küfrün boyunlarına takılan halkalardan bahsediyor. Belki de azap onlara o şekilde veriliyor. O takılıyor boynuna, o sürekli kalıyor sonsuz ömrü boyunca. Onunla Allah onlara azap yapıyor olabilir. Çünkü tırmanan bir ıstıraptan bahsediyor yukarı doğru çeken, muhtemelen o acıyı oraya yukarıya doğru çekiyor olabilir o halka. “Tırmanan bir ateş” diyor, yüreklere doğru tırmanan bir ateş. Bizim bildiğimiz ateşe benzemediğini anlıyoruz.

 

MUSEVİ KAYNAKLARA GÖRE ZOHAR’IN SIRLARINI MOŞİYAH MEHDİ (A.S) AÇIKLAYACAKTIR. BU SIR MADDENİN HAKİKATİ OLABİLİR

Musevi kaynaklarda, “Zohar’ın sırlarını Moşiyah Mehdi (a.s) açıklayacak. Bu zamana kadar Zohar’ın bazı sırları hep gizli kalacak” deniyor. Muhtemelen maddenin hakikati olabilir. Çünkü Zohar’da maddenin hakikati anlatılıyor. Maddenin zannedildiği gibi bir şey olmadığı anlatılıyor ama çok kapalı bir üslupla anlatılıyor. Hz. Mehdi (a.s) tamamen onu insanlara tam kavrayacakları şekilde anlatacak olabilir. Bakalım mübareği görürsek ilminden istifade edeceğiz inşaAllah.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (24 Nisan 2016; 11:00)

 

İNCİL’DEN AÇIKLAMALAR

Pavlus’tan Romalılara Mektup 11/18-20, “Ama zeytin ağacının bazı dalları kesildiyse ve sen yabanıl bir zeytin filiziyken onların yerine aşılanıp ağacın semiz köküne ortak oldunsa o dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan unutma ki sen kökü taşımıyorsun, kök seni taşıyor. O zaman ben aşılanayım diye dallar kesildi diyeceksin. Doğru. Onlar imansızlık yüzünden kesildiler, sense imanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme Allah’tan kork.”

İşte Müslümanlar arasına girip adam olan, düzelen, anormal yönlerini kaldıran bir insanın hava yapması, sükse yapması, işte “ben alimim şunu biliyorum, bunu biliyorum, kültürlüyüm demesinin çirkin olduğunu Hz. İsa (a.s) çok güzel bir örnekle anlatıyor. “Seni orada adam ettiler” diyor. “Sen vahşiydin, yabaniydin insan oldun, adam oldun. Ama sen kendine verme onu” diyor “ana dala ver onu” diyor “seni eğitenlere ver, onlar vesile oldular” diyor. Nasıl anlatım, mükemmel değil mi?

 

Pavlus’tan Korintlilere Birinci Mektup. 8/1-3. “Bilgi insanı böbürlendirir, sevgi ise geliştirir. Bir şey bildiğini sanan henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur.”

Biraz kitap okuyor, biraz bir şey öğreniyor çok şey bildiğini zannediyor, halbuki çok az bir şey bilmiş oluyor, çok çok küçük bir şey. Çok az bir bilgi. Enaniyet yapılmaması, ilimden, bilgiden dolayı enaniyet yapılmaması, işte “ben akıllıyım, ben zekiyim, ben en iyi bilirim” denmemesini İncil’de İsa Mesih (a.s) çok güzel anlatmış.

Bilgiyle insan vahşi olabilir. Mesela komünist oluyor, Stalinist oluyor, terörist olabiliyor ama sevgiyle olmuyor. Sevgiyle insan oluyor. Allah’tan korkuyor, Allah’ı seviyor, insanları seviyor. Bilgiyle onu birleştirdiğinde muhteşem bir şey ortaya çıkıyor. Bilgi varsa, sevgi yoksa o insan mahvolur. Sevgi hayattır. Bir şey bildiğini sanan hiçbir şey bilmediğini anlaması gerekir. Onu vurguluyor. Hiçbir şey derken çok az şey bildiğini bilmesi gerekir. O bilgiyi de ona veren Allah.

 

Pavlus’tan Filipililere Mektup, 2/3. “Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle diğerini kendinden üstün saysın.”

Tabii “Ben en büyüğüm, ben en akıllıyım, ben en güzelim” çirkin. Her zaman başkasını övmek güzel. Öyle olan insan güzelleşir. “Ben en güzelim, en akıllıyım, en kültürlüyüm, en yamanım, en zeki olanım, benden başka akıl yok, benim gibi bir kişiden başkasını göremiyorum” derse, kendinin en zeki olduğuna kesin kanaat getirirse bunun olmayacağını anlatıyor.

 

Luka 18/9-14. “Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa (a.s) şu benzetmeyi anlattı: “Size şunu söyleyeyim, kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir.””

İşte bak bu değişmemiş bir İncil’in hükmü, çok mükemmel bir açıklama. Kendini büyüteni Allah küçültüyor. Kendini küçülteni de Allah büyütüyor. Enaniyet olmaz, büyüklük olmaz.

 

Pavlus’tan Korintlilere Birinci Mektup 5/6-8. “Övünmeniz yersizdir, azıcık mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz? Yeni bir hamur olabilmek için, eski mayadan arınıp temizlenin.”

Mükemmel bir ifade, küfürden bir tohum kaldığında bütün bünye batıyor onunla, topluluk içinde çok tehlikeli.

“Bunun için eski mayayla kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.”

Tertemiz olacaksınız yani “o kirli maya kalmayacak” diyor. “O kirli mayayı tamamen atacaksınız, sadece içtenlik ve dürüstlükle kirli maya olmadan tertemiz yeniden kendinizi geliştirin” diyor. Hakikaten öyle mesela küfürden gelen bir insan, küfürdeki maya kaldıysa adam olmuyor. O maya onu kaplıyor yine, yine o deli ruha dönüyor, o anormal ruha dönüyor. Ama o mayayı tamamen atarsa tertemiz oluyor hakikaten. Çok şahane benzetmeler.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (23 Nisan 2016; 11:00)

 

ALLAH KURAN'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI OLANLARI BİLİN DİYOR. KÜFRÜ, MÜNAFIKLARI ANALİZ ETMEK, MÜSLÜMANLARI BU KONUDA UYARMAK MÜMİNİN VAZİFESİDİR

Nisa Suresi 104’te Cenab-ı Allah, şeytandan Allah’a sığınırım: “Size karşı olanları,” İslam’a karşı olanları, Kuran’a karşı olanları, Müslümanlığın temel değerlerine karşı olanları “araştırın” diyor Allah. Bilin, öğrenin bunda gevşeklik göstermeyin diyor. Şeytanı bileceğiz, münafığı anlamaya çalışacağız, küfrü anlamaya çalışacağız. Müslümanlara ne tarz zarar verebilirler bunları bilmeye çalışacağız. Bu bir ibadet olarak Nisa Suresi 104’ncü ayetinde Allah tarafından Müslümanlara emredilmiş. Tahkik edeceğiz, analiz edeceğiz, neden bu hale düşmüşler, çare nedir, ne yapılabilir, nasıl ikna edebiliriz, nasıl konuşabiliriz? Yanlışları neler, Müslümanlar için hangi konuda kötü düşünüyorlar? Nasıl zarar verebilirler? Nasıl bir oyun oynayabilirler, nasıl tuzak kurabilirler? Bunların araştırılmasının farz olduğunu Nisa Suresi 104’ncü ayet ehemmiyetli bir ibadet olarak bize bildiriyor. “Sakın gevşeklik göstermeyin” diyor. Yani kendi haline bırakmayın. Yani sonradan karşılaştığınızda anlayacağınız gibi olmasın. Araştırın, inceleyin, bakın, bilin, öğrenmeye çalışın diyor Allah. İslam’ın, Allah’ın, Kuran’ın, Kitap’ın karşıtlarını yani şeytani münafıkane düzenleri.

 

KALPLERİ HER TÜRLÜ DUYARLILIKTAN YOKSUN BULUNAN, SEVGİYİ MERHAMETİ İNCELİĞİ NEZAKETİ BİLMEYEN İNSANLARA KURAN'DA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Hac Suresi 53. ayette Cenab-ı Allah kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlardan bahsediyor. Her türlü, mesela merhamet bilmiyor, nezaket bilmiyor, kibarlık bilmiyor, saygı bilmiyor, halden anlamıyor, insanları ne rahatsız eder, ne insanların hoşuna gider bilmiyor. Küt ve odun kafalı tabir edilen insanlar vardır. “….kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara” diyor Allah “(Allah'ın) bir deneme kılması içindir.” Bak, “kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara  (Allah'ın) bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler,” yani münafıklar, kafirler, kafirun ve kafirat, cahilun ve cahilat, zulmedenler yani kendi nefsine zulmedenler, insanlara zulmedenler “şüphesiz zalimler (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler.” İslam’ın, Kuran’ın özünden ayrı oluyorlar. Anlayamıyor, kavrayamıyor. Şeytani bir ruh içerisinde yapayalnız çabalayıp duruyor. Kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun, merhameti bilmez, inceliği bilmez, Allah’ın derin sanatını göremez, Allah’ın açık sanatını göremez. İnsanlar neden hoşlanır, neden rahatsız olur bilemez. Tekrar tekrar söylüyorum ki bilmeyen iyi anlasın iyi öğrensin diye.

 

ALLAH TAKVA SAHİPLERİNİ İMANLARI VESİLESİYLE KURTARDIĞINI BİLDİRİR. ALLAH, İMANLA ZAFER VERİR. ONLARA ÜZÜNTÜ YOKTUR

Zümer Suresi 61: “Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır.” İnançla Allah zafere ulaştırıyor, imanla. “Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir” diyor Allah.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (18 Nisan 2016; 10:00)

 

MUSEVİ KAYNAKLARA GÖRE MEHDİ DEVRİNDE MUSEVİLİK İÇİNDEKİ HURAFELER ORTADAN KALDIRILACAK

Tevrat kaynaklı bir bilgi. “Ve Moşiyah” yani Hz. Mehdi (a.s), “Yeşiva’da” tebliğ yaptığı yerde anlamına geliyor. Çalışma evi. Yeşiva, tebliğin yapıldığı yer. “Oturacak. Ve dünya üzerindeki herkes gelip onun karşısında duracak.” Dünya bir odaya sığar mı? Ne bu? Televizyon, internet. “Herkes karşısında oturacak” diyor. “O da onların karşısında oturacak” diyor. Bu nasıl olur? Televizyonla olur. Çünkü “dünya” diyor. 3500 yıl önce söyleniyor. “Ve yeni bir Tevrat, yeni emirler dinleyecekler” Tevrat’ın yeni yorumunu. Yanlışlarının çıkarılması, doğrularıyla yani doğru tevilleriyle anlatılması. İsrail’e öğrettiği derin hikmeti öğrenecekler. Yani Tevrat’ın sırlarını, derinliklerini, güzelliklerini görecekler. Hurafattan sıyrılacaklar. Hurafe kısmı kalkacak. Hatai İngilizce çevirisi bu, sayfa 256-257’de.

 

PEYGAMBERİMİZ (SAV) MEHDİ'NİN SEVGİSİNİN DÜNYADAKİ EN KESKİN KILIÇ OLACAĞINI SÖYLÜYOR. MEHDİ'NİN ŞEFKATİYLE EN KARANLIK RUHLAR BİLE AYDINLANACAK

“Mehdi’nin sevgisi” diyor Peygamberimiz (s.a.v.) “Dünyadaki en keskin kılıç olacak” yani dünyayı düzeltmede, ıslah etmede, irşad etmede en keskin kılıç olacak Hz. Mehdi (a.s.)’ın sevgisi. “Nasıl karanlıklar, korku, baskı, hüzün ve acı iyilerin kalbini karartabilirse, onun sevgisi ve şefkatiyle en karanlık ruhlarda bile nurani bir ışık yanacak” diyor Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın sevgisiyle. Ne kadar mübarek, muhterem bir insan ki, Allah ona talebe etsin beni, sizleri de inşaAllah. Hizmetçisi etsin. “Bu ışıkla bütün dünya aydınlanacak” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). (Seyyid Sadreddin Sadr El Mehdi kitabı 419. Sayfa.) Allah razı olsun onlar da muhafaza etmiş, saklamışlar hadisleri. Şia’nın güzelliği işte bu da.

 

MEHDİ TÜM DÜNYAYI TAMİR EDECEK VE BÖYLECE İNSANLAR ALLAH'A HEP BİRLİKTE HİZMET EDECEKLER

"Moşiyah Hz. Mehdi (a.s) tüm dünyayı tamir edecek, böylece dünya Allah'a beraberce hizmet edecek." (Hilkot Melahim 11/4) "Moşiyah tüm dünyayı tamir edecek" bir yaralanma var sakatlanma, onu tamir edecek diyor. “Böylece dünya Allah'a hizmet edecek” Ama ‘beraberce hizmet edecek’ diyor bütün dünya. Hilkot Melahim 11/4'te.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (16 Nisan 2016; 10:00)

 

MAYA TAKVİMİNDE 2012’DE ‘BEYAZ KIYAFETLİ BİRİSİ’NİN GELECEĞİ SÖYLENİYOR

Maya takvimini biliyorsunuz 2012’de bitiyor. Bunun nedeni, Maya kabartmalarında, “2012 yılında beyaz kıyafetli birisi gelecek” diyor. “Bir kral gelecek, ondan sonra yeni bir çağ başlayacak, yeni bir devre girilecek” diyor 2012’de. Musevi hahamlar da bunun Moşiyah olduğunu söylüyorlar. Bu Maya takvimindeki beyaz kıyafetli kişi için, “sakallı, dalgalı saçlı” diyorlar. Çok detaylı bilgi var Maya yazıtlarında. Bak, “sakallı, beyaz kıyafetli ve dalgalı saçlı” birisi gelecek ve bütün hayat değişecek” diyorlar. 2012’den itibaren yeni bir çağa girilecek. Yani bir çağ bitecek yeni bir çağ başlayacak. Maya takvimi biliyorsunuz 2012’de bitiyor. Ondan sonra yeni bir devre girildiği için takvim orada duruyor.

Maya kültürü Yukatan Yarımadası’nda yaşamış bir kültür. Yukatan, Hz. Nuh (a.s)’ın oğlu Şem’in soyundan olan Yuktan’dan geliyor. Oradaki soy işte Yuktan’dan üremiş bir soy. Semitik bir ırk yani. Semitik Maya kültüründe bu soydan kabul ediliyor. MÖ 600- MS 900 yılları arasında en bilinen dönemlerini yaşıyorlar.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (14 Nisan 2016; 10:00)

 

GAYBET-İ NUMANİ'DE  VE MUSEVİ KAYNAKLARDA DA MEHDİ'NİN YETİM OLACAĞI HABER VERİLMİŞTİR

Gaybeti Numani sayfa 176'da "Evladım olan Mehdi yetim olacaktır." Yani babası olmayacaktır. Nerede geçiyor? Şeyh Muhammed bin İbrahim bin Numani, Gaybeti Numani sayfa 176'da. Şii kardeşlerimizin işte güzelliği, bak muhafaza etmişler. Hiçbir hadis kaybolmamış en ince detaylarına kadar. İşari mana olarak ayetlerde var, Kuran'da var. Mesela Kehf Suresi’nde var, birçok hadiste de işari mana olarak var. Hatta Enoch Kitabı var İdris'in Kitabı diye de bilinen kitap. Orada bile "Onlardan bir kısmı diğer bir kısmına bakacaklar, hayrete düşecekler ve yüzleri eğilecek. Bu kadının oğlunu", bak bu kadının oğlunu diyor ama tabii kadının oğlu babasının oğlu da denebilir işari mana olur ama zayıf da olsa işaret. "Şan ve şerefin tahtına otururken gördüklerinde sıkıntı onları kaplayacak." Başa geçtiğini görünce münafıkları sıkıntı kaplayacak diyor Enoch Kitabı’nda 166. Tabii bu geçerli bir eser değildir çünkü Enoch Kitabı kabul gören bir şey değil. İdris'in Kitabı deniyor ama emin olamıyoruz. Çünkü Tevrat, Zebur ve İncil bizim için esas oluyor, Kuran'a göre. Ama hadiste alenen ve açıkça Hz. Mehdi (a.s)'ın yetim olacağı geçiyor. "Evladım Mehdi yetim olacaktır" diyor. Resulullah (s.a.v.) ferman ediyor. Gaybeti Numani 176'da.

Tevrat'ta Yeşeya bölümünde 52/13 Rabbi Moşeha Darşan; haham büyük hahamları "Onun sözlerinden şunu öğrendim. Sizin aranızdan çıkaracağım kurtarıcının Moşiyah (Mehdi’nin) bir babası olmayacak." Babası yok, çok net Tevrat'ta öyle geçiyor. "Çünkü şöyle yazılmıştır adı Zamah Dal olan bir adama dikkat edin ve o yerinden dallanıp budaklanacaktır." (Zekeriya 6/12.) "Yeşeya der ki; Ve o birden sürgün gibi ortaya çıktı." (Yeşeya 53/2.) "Bir çocuk" -Rabbi Beryah, bu haham- "Bir olan, yüce olan İsrail’e dedi ki benim önümde konuştun dedin ki biz yetimiz babamız yok." (Ağıtlar 5/3) "Aranızdan yetiştireceğim kurtarıcının da babası olmayacak." Aranızdan yetiştireceğim kurtarıcının " yani Moşiyah Mehdi’nin de "babası olmayacak." Nerede? Tevrat'ta. Babası olmayacak. Bak 3500 yıl önce bildiriliyor. Yaklaşık 4000 yıl önce.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (13 Nisan 2016; 10:00)

 

HZ. MEHDİ (AS) İLE İLGİLİ HADİS AÇIKLAMALARI

“Mehdi’nin sözleri kabul edilecek, genci de yaşlısı da ona tevazuuyla itaat edecek” diyor. (Yenabi-ül-Mevedde, sayfa 476. Seyyid Sadrettin Sadr’dan El Mehdi kitabı, 253. sayfa)

Hadiste Hz. Mehdi (as) için “Genç yaşta annesinin yanından ayrılacak” diyor. 1000 yıllık hadisler, 1200 yıllık hadisler. Bak “Mehdi’nin sözleri kabul edilecek genci de yaşlısı da ona tevazuuyla itaat edecek.” Yenabi-ül-Mevedde. “Genç yaşta annesinin yanından ayrılacak” Seyyid Sadrettin Sadr’dan El Mehdi kitabı, 253. sayfada, bakanlar görebilirler. Kardeşim, nereden geleceği, nereye gideceği. Hiçbir peygamberde hiç kimsede bu kadar detaylı bilgi verilmemiş. Mesela Mehdi (a.s) devrinde deccal hakkında da çok az bilgi var. İşte boyu posu falan ama Mehdi (a.s) milim milim santim santim tarif edilmiş. Hayatı da öyle milim milim santim santim tarif edilmiş. Nereden gelecek, nereden geçecek? Denizin kenarında nasıl duracak?

“Mehdi’nin iyiliğinden utanan insanlar arasında kötülüğün önüne geçilecek“ diyor. “Kötülüğün anlamı kalmayacak” Mehdi (a.s) devrinde. “Düşmanları bile onun şefkat ve iyiliğinden utanacak“ diyor. Mehdi (a.s)’a karşı bak “Düşmanları bile utanacaklar“ diyor. Bak “Mehdi’nin iyiliğinden utanan insanlar arasında kötülüğün önüne geçilecek.” Mehdi (a.s)’ın iyiliğinden adam kendinden nefret edecek. Ne kadar adi bir kişilik değil mi oradaki adam. Mehdi (a.s)’ın kişiliğinin üstünlüğünden utanıyor adam. Ben neyim, o ne diyor kıyaslıyor. “Kötülüğün anlamı kalmayacak düşmanları bile onun şefkat ve iyiliğinden utanacak“ diyor. Seyyid Sadrettin Sadr El Mehdi kitabı, s. 314.

“Mehdi gerçek Tevrat sayfalarını getirecek.” İşte o kutsal sandık. “Ve Musevilerle konuşacak.” Musevilerden kaçmayacak, dost olacak, konuşacak. “Böylece Musevilerin büyük bir kısmı Müslüman olacak.” Bunu kim söylüyor? Bunu Peygamberimiz (s.a.v.) söylüyor. 1200 yıllık hadisler. Seyyid Sadrettin Sadr’dan El Mehdi kitabı 314. sayfada.

 

PEYGAMBERİMİZ MEHDİ'NİN ÇOCUKLUĞUNDAN İTİBAREN ALLAH TARAFINDAN ÖZEL YETİŞTİRİLDİĞİNİ ANLATMIŞTIR

“Hz. Mehdi (a.s) çocukluğundan itibaren imamlığa yönelik Allah tarafından yetiştirildi” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Dünya imamı olarak Allah tarafından yetiştirilir. 1514. sayfasında Sadrettin Sadr. MaşaAllah bak Şiiler Hz. Mehdi (a.s)’a sadık, Hz. Ali (r.a)’ye sadık oldukları için kaya kovuklarında, orada burada saklamışlar, hadisleri kaybetmemişler.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (25 Mart 2016; 22:00)

 

MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. MEHDİ (AS)

“Moşiyah geldiğinde Tevrat’ı yasa kitabı olarak en önemli kaynak görmeyecek bizim geleneklerimize karşı gelecek.”

Evet Musevi geleneklerine karşı gelecek, bozuk olduğunu, bağnazlık olduğunu söyleyecek, gerçek Tevrat böyledir diyecek yani Kuran’a uygun olan Tevrat’ı açıklayacak.

“Musa dedi ki; “Rabbim ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum çünkü dili ağır ve göğsü sıkışan biriyim.” Rab; “Kim ağız verdi insana dedi, insanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Şimdi git Ben konuşmana yardımcı olacağım, ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Musa dedi ki; “Rabbim beni gönderme ne olur benim yerime başkasını gönder o zaten göndereceğin kişiyi.””

“O zaten göndereceğin kişiyi” sözlü Tevrat şöyle açıklıyor, “Ne olur benim yerime başkasını gönder, o zaten göndereceğin Moşiyah’ı.” Mehdi’yi gönder diyor benim yerime diyor, Firavun’un yanına ben konuşamıyorum diyor. Bak 3500 yıl önce “benim yerime Mehdi’yi gönder” diyor Firavun’a “zaten göndereceğin kişiyi” diyor. Ama bu sözlü Tevrat’ta biliniyor.

“Musa dedi ki; “Rabbim ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum.””

Bende konuşma zorluğu var diyor kalbi sıkışıyor konuştuğunda, panik oluyor o yüzden tedirgin oluyor, panik demeyeyim de yani gerilime düşüyor.

 “Çünkü dili ağır ve göğsü sıkışan biriyim.” Rab; “Kim ağız verdi sana dedi, insanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Şimdi git Ben konuşmana yardımcı olacağım, ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim.” Musa dedi ki; “Rabbim beni gönderme ne olur benim yerime başkasını gönder o zaten göndereceğin kişiyi.””

Dediği Mehdi Moşiyah; sözlü Tevrat’ta zaten açıklanıyor o açık açık söylüyorlar. O zaten göndereceğin Moşiyah’ı gönder diyor Tevrat’ta gördüğü için beni gönderme diyor ne olur diyor.

“Her kim tüm halkları bir olan Allah’a birlik içinde hizmet etmeye ikna ederse o kesinlikle Moşiyah’tır. Moşiyah’ın harikalar ve alışılmışın dışında durumlar meydana getirmesini ve ölüleri diriltmesini beklemeyin böyle olmayacak. Musa’nın ardından dini zorlaştırıp, Davud’un dini kolaylaştırması gibi Moşiyah da dini kolaylaştıracaktır.”

Evet Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde de var, dini tahrif edecek diyor. Yani yobazlarda, bağnazlarda daha bağnazlık getireceğini zannediyorlar daha bağnaz olacağını zannediyorlar. Mısır’dan Çıkış 4/10 ve 15 bu bölümler.

Moşiyah halka sürekli şunu diyecek, “Allah sizinle yaptığı hangi anlaşmada bu dünyada rahat edeceğinizi söyledi ki, şu anda başınıza gelen tüm belalar dünyada rahatlık peşinde olmanızdan kaynaklanıyor.”

Yani Kuran’da, Tevrat’ta, İncil’de nerede geçiyor diyor rahat edeceğiniz dünyada.

 

MUSEVİ KAYNAKLARINA GÖRE MEHDİ MİZAÇ OLARAK EN ÇOK HZ. MUSA'YA BENZEYECEKTİR, ŞAKACILIĞI İSE HZ. SÜLEYMAN'A BENZEYECEKTİR

Hz. Süleyman (a.s)’a soruluyor, “Moşiyah mizaç olarak sana benzer mi?” diyorlar. Süleyman (a.s) da diyor ki “Moşiyah benim gibi muzip olacak” diyor. “Şakacı olacak” diyor “ama o mizaç olarak en çok Musa (a.s)’ya benzer” diyor ama “muzipliği yönüyle, şakacılığı yönüyle bana benzer” diyor. Hz. Süleyman (a.s) da çok şakacı, kadına da şaka yapıyor.

 

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."