Evrim Aldatmacası

< <
6 / total: 18

Tevrat'ta Allah'ın Sıfatları

Tevrat'ta Allah'ın Birliği

Rab Benim, başkası yok, Benden başka Allah yok... doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. Rab Benim, başkası yok. (Yeşaya 45:5-6)

… Allah Benim, başkası yok. Allah Benim, benzerim yok. (Yeşaya, 46:9)

Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, tek Allah Rab'dir ve O'ndan başka Allah yoktur. (1. Krallar, 8:60)

Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Allah Benim, başkası yok. (Yeşaya, 45:22)

Rab diyor ki, "... Allah yalnız sizinledir, başkası, başka Allah yok." (Yeşaya, 45:14)

… Allah'ımız Rab tek Rab'dir. (Yasa'nın Tekrarı, 6:4)

… ya Rab, eşsizdir işlerin.Yarattığın bütün uluslar gelip Sana tapınacaklar, ya Rab, adını yüceltecekler. Çünkü Sen ulusun, harikalar yaratırsın, Tek Allah Sensin. (Mezmurlar, 86:8-10)

… Herşeye egemen Rab, bütün dünya krallıklarının tek Allah'ı Sensin. Yeri, göğü Sen yarattın. (Yeşaya, 37:16)

… bütün dünya krallıkları Senin tek Rab olduğunu anlasın. (Yeşaya, 37:20)

Sizi kurtaran, size rahimde biçim veren Rab diyor ki, "Herşeyi yaratan, gökleri yalnız başına geren, yeryüzünü tek başına seren…" (Yeşaya, 44:24)

Çünkü Kendisi'ne umut bağlayanlar için etkin olan tek Allah Sensin; Sen'den başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi. (Yeşaya, 64:4)

Çünkü gökleri yaratan Rab, dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye biçimlendiren Rab -Allah O'dur- şöyle diyor: "Rab Benim, başkası yok." (Yeşaya, 45:18)

... Ben Rab, bildirmedim mi? Benden başka Allah yok, adil  Allah ve kurtarıcı Benim. Yok Benden başkası. (Yeşaya, 45:21)

Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O'yum, Benden başka Allah yoktur! Öldüren de, yaşatan da, yaralayan da, iyileştiren de Benim... (Yasa'nın Tekrarı, 32:39)

… Böylece bileceksin ki, Allah'ımız Rab gibisi yoktur. (Mısır'dan Çıkış, 8:10)

Ya Rab… yerde ve gökte Sana benzer başka Allah yoktur… (1. Krallar, 8:23; 2. Tarihler, 6:14)

Asa, Allah'ı Rab'be, "Ya Rab, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek Sen'den başka kimse yoktur" diye yakardı… (2. Tarihler, 14:11)

Ben, yalnız Ben Rab'bim, Benden başka kurtarıcı yoktur. (Yeşaya, 43:11)

Ya Rab, bir benzerin yok, Sen'den başka Allah da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk. (1. Tarihler, 17:20; 2 Samuel, 7:22)

Kutsallıkta Rab'bin benzeri yok, evet, Senin gibisi yok, ya Rab! Allah'ımız gibi dayanak yok. (1. Samuel, 2:2)

O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir, kim O'na direndi de ayakta kaldı? (Eyüp, 9:4)

… Sen ulusun, harikalar yaratırsın, tek Allah Sensin. (Mezmurlar, 86:10)

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için! Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde! (Mezmurlar, 150:2)

Halk şöyle dua etti: "Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içlerindeki herşeyi Sen yarattın. Hepsine Sen can verdin. Bütün gök cisimleri Sana tapınır." (Nehemya, 9:6)

Benim için şöyle diyecekler: "Doğruluk ve güç yalnız Rab'dedir…" (Yeşaya, 45:24)

Bu olaylar Rab'bin Allah olduğunu ve O'ndan başkası olmadığını bilesiniz diye size gösterildi. (Yasa'nın Tekrarı, 4:35)

... Benden başka Allah var mı? Hayır, başka güç yok; Ben bir başkasını bilmiyorum. (Yeşaya, 44:8)

Tevrat'ta Allah'ın Ezeli ve Ebedi Olması

… Herşeye egemen Rab diyor ki, "İlk ve son Benim, Benden başka Allah yoktur." (Yeşaya, 44:6)

Bunları yapıp gerçekleştiren, kuşakları başlangıçtan beri çağıran kim? Ben Rab, ilkim; sonuncularla da yine Ben olacağım." (Yeşaya, 41:4)

Ya Rab, kutsal Allah'ım, öncesizlikten beri var olan Sen değil misin?... (Habakkuk, 1:12)

Allah'ın yaptığı herşeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir.  Allah insanların Kendisi'ne saygı duymaları için bunu yapıyor. (Vaiz, 3:14)

Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Allah Sensin. (Mezmurlar, 90:2)

Ey Allah, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır… (Mezmurlar, 45:6)

Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal olan diyor ki… (Yeşaya, 57:15)

Şöyle dedi: "Allah'ın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun! Bilgelik ve güç O'na özgüdür." (Daniel, 2:20)

O herşeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Allah'ın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. (Vaiz, 3:11)

… O yaşayan Allah'tır, sonsuza dek var olacak… Egemenliği son bulmayacak. (Daniel, 6:26)

"… Rab'be öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun!" (1. Tarihler, 16:6)

… Sen sonsuza dek yücesin, ya Rab. (Mezmurlar, 92:8)

Ot kurur, çiçek solar, ama Allah'ımızın sözü sonsuza dek durur. (Yeşaya, 40:8)

Tevrat'ta Allah'ın Herşeyin Yaratıcısı Olması

Başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Allah'ın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Allah, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu. (Yaratılış, 1:1-3)

Allah, "Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın" diye buyurdu. Ve öyle oldu. Allah gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. (Yaratılış, 1:6-7)

Allah, "Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün" diye buyurdu ve öyle oldu. (Yaratılış, 1:9)

Allah, "Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin" diye buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi… (Yaratılış, 1:11-12)

Allah şöyle buyurdu: "Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin." Ve öyle oldu. Allah büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. (Yaratılış, 1:14-16)

…"Yeri göğü yaratan Yüce Allah Rab'bin önünde… ant içerim"… (Yaratılış, 14:22)

Allah, "Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun" diye buyurdu. Allah büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı… (Yaratılış, 1:20-21)

Allah, "Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin" diye buyurdu. Ve öyle oldu. Allah çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı… (Yaratılış, 1:24-25)

Allah, "İnsanı… yaratalım" dedi, "Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun." Allah insanı… yarattı. Böylece insan… yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. (Yaratılış, 1:26-27)

"Var mı Senin gibisi İlahlar arasında, ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, harikalar yaratan var mı? (Mısır'dan Çıkış, 15:11)

… Sizi yaratan, size biçim veren… Yaratıcınız O değil mi? (Yasa'nın Tekrarı, 32:6)

İşiten kulağı da, gören gözü de Rab yaratmıştır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 20:12)

… Kendisi'ni yaratan Allah'a sırt çevirdi... (Yasa'nın Tekrarı, 32:15)

… Seni yaratan Allah'ı unuttun. (Yasa'nın Tekrarı, 32:18)

… Yeri göğü yaratan Yüce Allah… (Yaratılış, 14:19)

Halkların bütün ilahları bir hiçtir, oysa gökleri yaratan Rab'dir. (1. Tarihler, 16:26)

Büyük Ayı'yı, Oryon'u, Ülker'i, Güney takımyıldızlarını yaratan O'dur. (Eyüp, 9:9)

Beni ana karnında yaratan onu da yaratmadı mı? Rahimde bize biçim veren O değil mi? (Eyüp, 31:15)

Herkesin yüreğini yaratan, yaptıkları herşeyi tartan O'dur. (Mezmurlar, 33:15)

… Harikalar yaratan yalnız O'dur. (Mezmurlar, 72:18)

Yeryüzünün bütün sınırlarını Sen saptadın, yazı da kışı da yaratan Sensin. (Mezmurlar, 74:17)

Harikalar yaratan Allah Sensin… gücünü gösterdin. (Mezmurlar, 77:14)

… Bizi yaratan Rab'bin önünde diz çökelim. (Mezmurlar, 95:6)

Halkların bütün ilahları bir hiçtir, oysa gökleri yaratan Rab'dir. (Mezmurlar, 96:5)

Bilin ki Rab Allah'tır. Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz, O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız. (Mezmurlar, 100:3)

Yeri göğü yaratan Rab sizleri kutsasın. (Mezmurlar, 115:15)

Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek yardım. (Mezmurlar, 121:2)

Yeri göğü yaratan Rab'bin adı Yardımcımızdır. (Mezmurlar, 124:8)

Yeri göğü, denizi ve içindeki herşeyi yaratan… (Mezmurlar, 146:6)

Ana rahmindeki çocuğun nasıl ruh ve beden aldığını bilmediğin gibi, herşeyi yaratan Allah'ın yaptıklarını da bilemezsin. (Vaiz, 11:5)

Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Allah, Rab, bütün dünyayı yaratan, ne yorulur ne de zayıflar, O'nun bilgisi kavranamaz. (Yeşaya, 40:28)

… Seni yaratan… sana biçim veren Rab şimdi şöyle diyor… (Yeşaya, 43:1)

Seni yaratan, rahimde sana biçim veren, sana yardım edecek olan Rab şöyle diyor… (Yeşaya, 44:2)

Sizi kurtaran, size rahimde biçim veren Rab diyor ki, "Herşeyi yaratan, gökleri yalnız başına geren, yeryüzünü tek başına seren…" (Yeşaya, 44:24)

Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, esenliği ve felaketi yaratan, bütün bunları yapan Rab Benim. (Yeşaya, 45:7)

Sizi yaratan, gökleri geren, dünyanın temellerini atan Rab'bi nasıl olur da unutursunuz?... (Yeşaya, 51:13)

Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgeliğiyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan Rab'dir. (Yeremya, 10:12)

Dünyayı yaratan, yerini alsın diye ona biçim veren, adı Rab olan şöyle diyor… (Yeremya 33:2)

Çünkü dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, şafağı karanlığa çeviren, dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O'dur, O'nun adı Rab, Herşeye egemen Allah'tır. (Amos, 4:13)

Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir. (Amos, 5:8)

… "Denizi ve karayı yaratan göklerin Allah'ı Rab'be taparım." (Yunus, 1:9)

Halk şöyle dua etti: "Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içlerindeki herşeyi Sen yarattın. Hepsine Sen can verdin. Bütün gök cisimleri Sana tapınır." (Nehemya, 9:6)

Tevrat'ta Allah'ın Herşeyi Gören, İşiten ve Bilen Olması

Oturup kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin, bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan, söyleyeceğim herşeyi bilirsin, ya Rab. (Mezmurlar, 139:2-4)

Kulağı yaratan işitmez mi? Göze biçim veren görmez mi? (Mezmurlar, 94:9)

Artık büyük konuşmayın, ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. Çünkü Rab herşeyi bilen Allah'tır… (1. Samuel, 2:3)

Oysa Sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün, yardım etmek için onları izlersin; çaresizler Sana dayanır, öksüzün yardımcısı Sensin. (Mezmurlar, 10:14)

Öğütlerini, koşullarını uygularım, çünkü bütün davranışlarımı görürsün Sen. (Mezmurlar, 119:168)

Sabah sesimi duyarsın, ya Rab, her sabah Sana duamı sunar, umutla beklerim. (Mezmurlar, 5:3)

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab, yüreklendirirsin onları, kulağın hep üzerlerinde;... (Mezmurlar, 10:17)

... İnsanların yüreklerini yalnızca Sen bilirsin… (1. Krallar, 8:39)

Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, iniltilerim Sen'den gizli değil. (Mezmurlar, 38:9)

… gideceğim yolu Sen bilirsin… (Mezmurlar, 142:3)

Beni tanırsın, ya Rab, beni görür, yüreğimin Seninle olduğunu bilirsin… (Yeremya, 12:3)

…Dudaklarımdan çıkan her sözü bilirsin, ya Rab. O söz zaten Senin ağzındaydı. (Yeremya, 17:16)

... "Yaptığın herşeyde Allah seninle" dediler. (Yaratılış; 21:22)

"Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Allah'ını tanı. Bütün yüreğinle ve istekle O'na kulluk et. Çünkü Rab her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer O'na yönelirsen, Kendisi'ni sana buldurur. Ama O'nu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder." (1. Tarihler, 28:9)

"… Yanımızda kimse olmasa bile Allah tanık olacaktır." (Yaratılış, 31:50)

Allah'tır zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır, karanlıkta neler olduğunu bilir… (Daniel, 2:21-22)

"Akılsızlığımı biliyorsun, ey Allah, suçlarım Sen'den gizli değil." (Mezmurlar, 69:5)

Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde, bedenim Sen'den gizli değildi. (Mezmurlar, 139:15)

Oturup kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın… Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan, söyleyeceğim herşeyi bilirsin, ya Rab. Beni çepeçevre kuşattın… (Mezmurlar, 139:2-5)

Allah her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır... (Vaiz, 12:14)

Tevrat'ta Allah'ın Tek Güç ve İrade Sahibi Olması

Herşeye Gücü Yeten'e biz ulaşamayız. Gücü yücedir… (Eyüp, 37:23)

O kimini yoksul, kimini zengin kılar. Kimini alçaltır, kimini yükseltir. (1. Samuel, 2:7)

Şöyle dedi: "Allah'ın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun! Bilgelik ve güç O'na özgüdür. O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır, karanlıkta neler olduğunu bilir…" (Daniel, 2:20-22)

… Rab ona görünerek, "Ben herşeye gücü yeten Allah'ım" dedi, "Benim yolumda yürü, kusursuz ol." (Yaratılış, 17:1)

Herşeye gücü yeten Allah seni kutsasın, verimli kılsın, soyunu çoğaltsın; soyundan halklar türesin. (Yaratılış, 28:3)

"Ben herşeye gücü yeten Allah'ım" dedi… (Yaratılış, 35:11)

Herşeye gücü yeten Allah, adamın yüreğine size karşı merhamet koysun da… (Yaratılış, 43:14)

Ama sen gayretle Allah'ı arar, Herşeye Gücü Yeten'e yalvarırsan... (Eyüp, 8:5)

Her yaratığın canı, bütün insanlığın soluğu O'nun elindedir. (Eyüp, 12:10)

Bilgelik ve güç Allah'a özgüdür, O'ndadır öğüt ve akıl. (Eyüp, 12:13)

Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Allah'ınız Rab olduğunu anımsayın... (Yasa'nın Tekrarı, 8:18)

O'nun yıktığı onarılamaz, O'nun hapsettiği kişi özgür olamaz. Suları tutarsa, kuraklık olur, salıverirse dünyayı sel götürür. Güç ve zafer O'na aittir… Karanlıkların derin sırlarını açar, ölüm gölgesini aydınlığa çıkarır. Ulusları büyütür, ulusları yok eder, ulusları genişletir, ulusları sürgün eder. (Eyüp, 12:14-16; 22-23)

Ey Egemen Rab… Gökte ve yerde Senin yaptığın Yüce işleri yapabilecek başka bir Allah yok! (Yasa'nın Tekrarı, 3:24)

O zaman Eyüp…: "Senin herşeyi yapabileceğini biliyorum, hiçbir amacına engel olunmaz." (Eyüp, 42:1-2)

Senin gibisi yok… Sen büyüksün, adın da büyüktür gücün sayesinde. (Yeremya, 10:6)

… Dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, şafağı karanlığa çeviren… işte O'dur, O'nun Adı Rab, Herşeye Egemen Allah'tır. (Amos, 4:13)

Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin Adı Rab'dir. (Amos, 5:8)

Tevrat'ta Allah'ın İnsana Ruh Vermesi

Oysa insana ruh, Herşeye Gücü Yeten'in soluğu akıl verir. (Eyüp, 32:8)

... Herşeye Gücü Yeten'in soluğu (ruhu) yaşam veriyor bana. (Eyüp, 33:4)

Toprak geldiği yere dönmeden, ruh onu veren Allah'a dönmeden, seni yaratanı anımsa. (Vaiz, 12:7)

Gökleri yaratıp geren, yeryüzünü ve ürününü seren, dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Rab Allah diyor ki. (Yeşaya, 42:5)

Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor: "İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız." (Hezekiel, 37:5)

Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım, sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman Benim Rab olduğumu anlayacaksınız. (Hezekiel, 37:6)

… Ben Rab'bin ruhuyla, güçle, adalet ve cesaretle donatıldım. (Mika, 3:8)

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. (Hezekiel, 36:26-27)

Tevrat'ta Allah'ın Sonsuz Adalet Sahibi Olması

"Bu yüzden, ey sağduyulu insanlar, beni dinleyin! Allah kötülük yapar mı, Herşeye Gücü Yeten haksızlık eder mi? Asla!" (Eyüp, 34:10)

Allah kesinlikle kötülük etmez, Herşeye Gücü Yeten adaleti saptırmaz. (Eyüp, 34:12)

Herşeye Gücü Yeten'e biz ulaşamayız. Gücü Yücedir, adaleti ve eşsiz doğruluğuyla kimseyi ezmez. (Eyüp, 37:23)

Rab bütün düşkünlere hak ve adalet sağlar. (Mezmurlar, 103:6)

… Rab yücedir… adalet ve doğrulukla doldurur. (Yeşaya, 33:5)

Hükümdarın gözüne girmek isteyen çoktur, ama Rab'dir insana adalet sağlayan. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 29:26)

… İşleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen, güvenilir Allah'tır. Doğru ve adildir. (Yasa'nın Tekrarı, 32:4)

"Rab doğrudur!... O'nda haksızlık bulunmaz!" diye duyuracaklar. (Mezmurlar, 92:15)

"Çünkü Ben Rab adaleti severim, nefret ederim soygun ve haksızlıktan…" (Yeşaya, 61:8)

Ama Rab Kendisi'nden korkanları sonsuza dek sever, antlaşmasına uyan ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına (Allah'ın emirlerine uyan, sadık olanlara) adil davranır. (Mezmurlar, 103:17-18)

Yine de Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor, size merhamet göstermek için harekete geçiyor. Çünkü Rab adil Allah'tır. Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere! (Yeşaya, 30:18)

… İşleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Allah'tır. Doğru ve adildir. (Yasa'nın Tekrarı, 32:4)

Başımıza gelen bütün olaylarda Sen hep adil davrandın, doğru olanı yaptın, bizse kötülük yaptık. (Nehemya, 9:33)

... Sevinciniz sonsuz olacak. Çünkü Ben Rab adaleti severim... (Yeşaya, 61:7-8)

Rab şöyle diyor: "Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle, zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. Dünyada iyilik yapanın, adaleti, doğruluğu sağlayanın Ben Rab olduğumu anlamakla ve Beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü Ben bunlardan hoşlanırım" diyor Rab. (Yeremya, 9:23-24)

Adaletle yargılayan, yüreği ve düşünceyi sınayan, Herşeye Egemen Rab, davamı Senin eline (takdirine, kudretine) bırakıyorum... (Yeremya, 11:20)

Ama Herşeye Egemen Rab adaletinden ötürü yüceltilecek... (Yeşaya, 5:16)

Adaletin sonsuza dek doğrudur, Yasa'n gerçektir. (Mezmurlar, 119:142)

Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, Seni İlahilerle öveceğim, ya Rab. (Mezmurlar, 101:1)

Uluslara, "Rab egemenlik sürüyor" deyin. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar... Dünyayı adaletle, halkları Kendi gerçeğiyle yönetecek. (Mezmurlar, 96:10-13)

Ya Rab, Sana sığınıyorum. Utandırma beni hiçbir zaman! Adaletinle kurtar beni! (Mezmurlar, 31:1)

Doğruluğu, adaleti sever, Rab'bin sevgisi yeryüzünü doldurur. (Mezmurlar, 33:5)

Ey adil Allah'ım! Kötülerin kötülüğü son bulsun, doğrular güvene kavuşsun… Allah adil bir yargıçtır (adaletle hüküm verendir)… (Nehemya, 7:9-11)

… Benden başka Allah yok, adil Allah ve Kurtarıcı Benim. Yok Benden başkası. (Yeşaya 45:21)

… Allah'ımız Rab yaptığı herşeyde adildir. Bizse Onun sözüne kulak vermedik. (Daniel, 9:14)

Bilge kişi kavrasın bunları, anlayan anlasın. Çünkü Rab'bin yolları adildir; bu yollarda yürür doğrular, ama başkaldıranlar bu yollarda sendeler. (Hoşea, 14:9)

Rab bütün davranışlarında adil, yaptığı bütün işlerde sevecendir. (Mezmurlar, 145:17)

Şükredeceğim Sana temiz yürekle, adil hükümlerini öğrendikçe. Kurallarını yerine getireceğim… (Mezmurlar, 119:7)

Biliyorum, ya Rab, hükümlerin adildir… Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim, andımı tutacağım. (Mezmurlar, 119:75, 106)

Sen adilsin, ya Rab, hükümlerin doğrudur. Buyurduğun öğütler doğru ve tam güvenilirdir… Adaletin sonsuza dek doğrudur, Yasa'n gerçektir. (Mezmurlar, 119:137-142)

Doğruluğun ulu dağlara benzer, adaletin uçsuz bucaksız enginlere. İnsanı da, hayvanı da koruyan Sensin, ya Rab. (Mezmurlar, 36:6)

Yaptığı her işte sadık ve adildir, bütün koşulları güvenilirdir; sonsuza dek sürer, sadakat ve doğrulukla yapılır. (Mezmurlar, 111:7-8)

Rab lütufkar ve adildir, sevecendir Allah'ımız. (Mezmurlar, 116:5)

Tevrat'ta Allah'ın Seven, Merhamet Sahibi ve Bağışlayan Olması

Ama Sen bağışlayıcısın… (Mezmurlar, 130:4)

Belki… kötü yolundan döner; Ben de suçlarını, günahlarını bağışlarım. (Yeremya, 36:3)

Sana karşı geldiğimiz halde, Sen acıyan, bağışlayan Allah'ımız Rab'sin. (Daniel, 9:9)

Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin. (Mezmurlar, 86:5)

Yine de Allah sevecendi, suçlarını bağışlıyor, onları yok etmiyordu… (Mezmurlar, 78:38)

Söz dinlemek istemediler, aralarında yaptığın harikaları unuttular. Dikbaşlılık ettiler, eski kölelik yaşamlarına dönmek için kendilerine bir önder bularak başkaldırdılar. Ama Sen bağışlayan, iyilik yapan, acıyan… sevgisi engin Allah'sın. Onları terk etmedin. (Nehemya, 9:17)

Rab… sevgisi engindir, suçu ve isyanı bağışlar. Ancak suçluyu cezasız bırakmaz… (Çölde Sayım, 14:18)

Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam… (Mısır'dan Çıkış, 34:7)

Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren... (Mezmurlar, 103:3)

… Rab da Kendisi'nden korkanlara öyle sevecen davranır. (Mezmurlar, 103:13)

Rab sevecen ve lütfedendir… sevgisi engindir… gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisi'nden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. (Mezmurlar, 103:8-11)

Rab lütufkar ve sevecendir… Sevgisi engindir. Rab herkese iyi davranır, sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar. (Mezmurlar, 145:8-9)

Ya Rab, halkları gerçekten seversin… (Yasa'nın Tekrarı, 33:3)

Rab'bi sevin, ey O'nun sadık kulları! Rab Kendisi'ne bağlı olanları korur, büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. (Mezmurlar, 31:23)

Sığınağım Sensin, beni sıkıntıdan korur, çevremi kurtuluş İlahileriyle kuşatırsın. (Mezmurlar, 32:7)

Korur Rab, yaşatır onu, ülkede mutlu kılar, terk etmez düşmanlarının eline. (Mezmurlar, 41:2)

Ey sizler, Rab'bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının canını korur, onları kötülerin elinden kurtarır. (Mezmurlar, 97:10)

Rab lütufkar ve adildir, sevecendir Allah'ımız. Rab saf insanları korur, tükendiğim zaman beni kurtardı. (Mezmurlar, 116:5-6)

Rab her kötülükten seni korur, esirger canını. (Mezmurlar, 121:7)

Sıkıntıya düşersem, canımı korur… beni kurtarır. (Mezmurlar, 138:7)

Rab korur Kendisi'ni seven herkesi, yok eder kötülerin hepsini. (Mezmurlar, 145:20)

Rab garipleri korur, öksüze, dul kadına yardım eder, kötülerin yolunuysa saptırır. (Mezmurlar, 146:9)

Adil olanların adımlarını korur, sadık kullarının yolunu gözetir. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 2:8)

Rab iyidir, sığınaktır sıkıntı anında. Korur Kendisi'ne sığınanları. (Nahum, 1:7)

Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 28:13)

Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. (Yeşaya, 49:10)

Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab halkını avutacak, ezilene merhamet gösterecek. (Yeşaya, 49:13)

Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; Rab'be dönsün, merhamet bulur, Allah'ımıza dönsün, bol bol bağışlanır. (Yeşaya, 55:7)

Çünkü Rab kimseyi sonsuza dek geri çevirmez. Dert verse de, büyük sevgisinden ötürü yine merhamet eder. (Ağıtlar, 3:31-32)

Rab'bin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmaz; (Ağıtlar, 3:22)

Doğruluğu, adaleti sever, Rab'bin sevgisi yeryüzünü doldurur. (Mezmurlar, 33:5)

Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. (1. Tarihler, 16:34)

Oysa Sen, ya Rab, sevecen, lütfeden... sevgisi ve sadakati bol, bir (olan) Allah'sın. (Mezmurlar, 86:15)

... Ben sevecenim diyor Rab... (Yeremya, 3:12)

Rab bütün davranışlarında adil, yaptığı bütün işlerde sevecendir. Rab Kendisi'ne yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır. (Mezmurlar, 145:17-18)

Bana lütufla bak, Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi... Çok sevecensin, ya Rab, hükümlerin uyarınca koru canımı. (Mezmurlar, 119:132, 156)

Rab unutulmayacak harikalar yaptı, O sevecen ve lütfedendir. (Mezmurlar, 111:4)

Çünkü Sen doğru kişiyi kutsarsın, ya Rab, çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın. (Mezmurlar, 5:12)

… Allah'ınız Rab sizi seviyor. (Yasa'nın Tekrarı, 23:5)

Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, Rab'bin sadakati sonsuza dek sürer. Rab'be övgüler sunun! (Mezmurlar, 117:2)

… Rab lütfeder, acır... Sevgisi engindir... (Yoel, 2:13)

Tevrat'ta Allah'ın Her An Her Yerde Olması

Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Allah'ın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. (Yeşu, 1:9)

... Gittiğim her yerde benimle birlikte olan Allah'a... (Yaratılış, 35:3)

... "İşi sürdürün. Çünkü Ben sizinle birlikteyim." Böyle diyor Herşeye Egemen Rab. (Hagay, 2:4)

Yusuf'u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı. Ama Yusuf zindandayken Rab onunla birlikteydi... (Yaratılış 39, 20-21)

Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu. (Yaratılış, 39:23)

… Ya Rab, Beni çepeçevre kuşattın… (Mezmurlar, 139:4-5)

… İbrahim'e, "Yaptığın herşeyde Allah seninle" dediler. (Yaratılış, 21:22)

Rab onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu… (2. Krallar, 18:7)

Davut giderek güçleniyordu. Çünkü Herşeye Egemen Rab onunlaydı. (1. Tarihler, 11:9)

Samuel büyürken Rab onunla birlikteydi... (1. Samuel, 3:19)

Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Allah, sayıları ne çok! Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum, yine Seninleyim. (Mezmurlar, 139:17-18)

… Çünkü Allah'ı, her yandan onu esenlikle kuşatmıştı. (2. Tarihler, 20:30)

… Rab'bi istekle arayıp buldular. O da onları her yandan esenlikle kuşattı. (2. Tarihler, 15:15)

Rab onunla birlikte olduğundan, yaptığı her işte başarılıydı. (1. Samuel, 18:14)

Tevrat'ta Allah'ın Rızık Veren Olması

İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. (Yaratılış, 1:29)

"Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere -soluk alıp veren bütün hayvanlara- yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.”... (Yaratılış, 1:30)

Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi, hepsini size veriyorum. (Yaratılış, 9:3)

Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar. (Yasa'nın Tekrarı, 10:18)

Bütün canlılara yiyecek verene, sevgisi sonsuzdur; şükredin göklerin Allah'ına, sevgisi sonsuzdur. (Mezmurlar, 136:25-26)

O'dur gökleri bulutlarla kaplayan, yeryüzüne yağmur sağlayan, dağlarda ot bitiren. O yiyecek sağlar hayvanlara, bağrışan kuzgun yavrularına. (Mezmurlar, 147:8-9)

… Susadıklarında onlara su verdin. Kırk yıl onları çölde besledin. Hiç eksikleri olmadı… Güzel eşyalarla dolu evlere, kazılmış sarnıçlara, bağlara, zeytinliklere, çok sayıda meyve ağacına sahip oldular. Yediler, doydular, beslendiler ve onlara yaptığın büyük iyiliklere sevindiler. (Nehemya, 9:20-21, 25)

Rab unutulmayacak harikalar yaptı, O sevecen ve lütfedendir. Kendisi'nden korkanları besler (rızık verir)... (Mezmurlar, 111:4-5)

Tevrat'ta Allah'ın Egemenliğinin Herşeyi Kuşatması

Gökler de, göklerin gökleri de, yeryüzü ve içindeki herşey  Allah'ınız Rab'bindir. (Yasa'nın Tekrarı, 10:14)

Allah'ımız Rab O'dur, yargıları bütün yeryüzünü kapsar. (1. Tarihler, 16:14; Mezmurlar, 105:7)

Göklere çıksam, oradasın, ölüler diyarına (cehenneme) yatak sersem, yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana… (Mezmurlar, 139:8-10)

Beni çepeçevre kuşattın, Elini üzerime koydun. (Mezmurlar, 139:5)

Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem Senin'dir. Gökte ve yerde olan herşey Senin'dir. Egemenlik Senin'dir, ya Rab! Sen herşeyden Yücesin. Zenginlik ve onur Sen'den gelir. Herşeye egemensin. Güç ve yetki Senin elindedir. Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir. (1. Tarihler, 29:11-12)

O kurtarır, O yaşatır, gökte de yerde de belirtiler, hayranlık duyulacak  işler yapar. (Daniel, 6:27)

Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgeliğiyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan Rab'dir. (Yeremya, 10:12)

Ey Egemenimiz Rab, ne yüce Adın var yeryüzünün tümünde! Gökyüzünü görkeminle kapladın. (Mezmurlar, 8:1)

Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, esenliği ve felaketi yaratan, bütün bunları yapan Rab Benim. (Yeşaya, 45:7)

… Allah'ınız Rab hem yukarıda göklerde, hem de aşağıda yeryüzünde Allah'tır. (Yeşu, 2:11)

Tevrat'ta Allah'ın Her Türlü Eksiklikten Münezzeh Olması

Sığınağın çağlar boyu var olan Allah'tır, seni taşıyan O'nun yorulmaz kollarıdır… (Yasa'nın Tekrarı, 33:27)

Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Allah, Rab, bütün dünyayı yaratan, ne yorulur ne de zayıflar, O'nun bilgisi kavranamaz. (Yeşaya, 40:28)

 

6 / total 18
Harun Yahya'nın Tevrat'tan Hikmetler ve Güzel Öğütler kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."